Samenwerken in het kader van de masterproef

Wil je nagaan of samenwerking in het kader van een masterproef mogelijk is? Neem dan rechtstreeks contact op met de coördinatoren van de faculteit of de opleiding.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Contactpersoon per opleiding:

Faculteit Recht en Criminologie

Facultair aanspreekpunt: Sabien Lust

Faculteit Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: fsa.we@ugent.be

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Facultair aanspreekpunt: Peter Van den Berghe

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Facultair aanspreekpunt: info.ea@ugent.be

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Facultair aanspreekpunt: kco.eb@ugent.be

Faculteit Diergeneeskunde

Facultair aanspreekpunt: Pieter Cornillie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: masterproef.pp@ugent.be

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Facultair aanspreekpunt: fsa.fbw@ugent.be

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Facultair aanspreekpunt: Serge Van Calenbergh

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Contactpersoon per opleiding: