Over UGent TechTransfer

UGent TechTransfer beheert de intellectuele eigendom van de universiteit, zet deze om in spin-off-bedrijven en licenties, en ondersteunt de onderzoeksgemeenschap van de UGent in het creëren van samenwerkingsverbanden met de industrie.

De Associatie UGent heeft een unieke valorisatiestructuur. De centrale interfacedienst UGent TechTransfer en meer dan 25 decentrale Business Development Centers ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen. Zij vormen de link tussen de academische en de industriële wereld. De Business Development Centers groeperen complementaire onderzoeksdepartementen volgens toepassingsgebied of expertisedomein. Samen met de acht IOF-platformen vormen zij het Industrial Liaison Network

Missie

Socio-economische impact genereren met kennis als grondstof

UGent TechTransfer* faciliteert en bevordert de toepassing van kennis. Dit wil zeggen de vertaling van onderzoek in nieuwe bedrijvigheid, innovatieve producten en diensten, en maatschappelijke oplossingen.

* Met UGent TechTransfer duiden we op de gehele valorisatiewerking, incl. centrale TTO, IOF, …

Onze partners

Associatie Universiteit Gent

AUGentDe Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen: de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde.

Arteveldehogeschool

ARTEVELDE_hs_logo RGB.pngArteveldehogeschool is een open en levendig expertisecentrum, waar studenten, docenten, onderzoeksexperten en partners in een stimulerende omgeving samenwerken. Ons onderzoek vertaalt zich in wetenschappelijk onderbouwde producten, methodieken en diensten waar diverse stakeholders mee aan de slag kunnen. We spreken de taal van ons werkveld en staan bekend om onze gedrevenheid. Met gedurfde keuzes, leiderschap en een goede portie ondernemerszin zetten we onze stempel op de wereld van morgen.

HOGENT

HOGENT-Logo-Pos-200.jpg

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving. Daarom gaan we voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in co-creatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan HOGENT wordt uitgevoerd in 12 interdisciplinaire onderzoekscentra. De onderzoekers staan met beide voeten in de realiteit en broeden samen met hun stakeholders op nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. 

Howest

Howest_hogeschool-logo_RGB-BLAUW.pngAnticipating the future is wat we met onze Howest Community voor ogen hebben. We noemen ons atypisch, met een hoek af. We staan open voor mensen die buiten de lijntjes kleuren, die out of the box denken, we moedigen ondernemerszin aan en we maken ruimte voor ondernemerschap. Serve, empower, care: het zijn onze waarden, de bakens die ons richting geven, die tot in de haarvaten van onze community zijn doorgedrongen. De student en zijn opleiding staan centraal in ons onderwijs. De maatschappij en het brede werkveld in het bijzonder zijn onze toetssteen. Maatschappelijke meerwaarde creëren ons doel.

Qbic Fonds

qbicQbic is een interuniversitair durfkapitaalfonds dat zich richt op de transformatie van technologische doorbraken naar duurzaam ondernemen.

TTO Flanders

TTO logoTTO Flanders is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten: Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. De technology transfer offices (TTOs) van deze universiteiten staan in voor de kennis- en technologietransfer van de universiteiten en geassocieerde hogescholen naar private en publieke partners.

Enkele cijfers over UGent TechTransfer

  • 10 nieuwe bedrijven opgericht in 2023
  • 592 actieve octrooifamilies met de Universiteit Gent als eigenaar of mede-eigenaar
  • 2450 contracten, die onderzoek en onderzoeksdiensten omvatten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek aan de UGent, opgesteld door UGent TechTransfer
  • 36 nieuwe reguliere projecten en 18 nieuwe Equip-projecten goedgekeurd voor financiering door het UGent industrieel onderzoeksfonds