Bachelor Theses

2018-2019

2017-2018

  1. "Monomorf of dimorf: onderzoek naar craniale musculoskeletale variatie bij Anolis hagedissen” – Liselot Breyne & Michaël Goedertier
  2. "Wis-kundig: over de wiskunde en andere wetmatigheden in de natuur” – Joeri Deldycke
  3. "Onthullen van de morfologische evolutie bij spinnen aan de hand van 3D scans” – Laura Crabeels
  4. "Is micro-CT scanning a valuable alternative to the study of thin sections? A case study on bird bones" - Toon Meersman
  5. "Differences in prehatching and posthatching bone cortex between precocially and altricially developing bones in Rouen ducks (Anas platyrhynchos): The effect of hatching on bone cortex morphology" - Emile Cardinael

2016-2017

  1. "Flexibiliteit in zeepaard en naaldstaartjes: is er een verschil te meten tussen soorten” – Judith De Koninck
  2. "Graafgedrag bij Europese paling (Anguilla anguilla)” – Charlotte Steendam

2015-2016

  1. "Wee het gebeente! De invloed van 3D-reconstructie algoritmes op segmentatie van morfologie, met implicaties voor modellering van bijtkracht en stressdistributie” – Joos Habraken & Vicky Vandewiele
  2. "Van geel naar zilver: Exploratieve studie naar de morfologische veranderingen in de craniale skeletmorfologie van de Europese paling (Anguilla anguillla)” – Jorn Hellemans & Tom Augustijns
  3. "Tentoonstelling : Overgangsrituelen: over adolescentie, hofmakerij, paringsrituelen en dodencultus in de dierenwereld. Voorbereiding en opbouw van een tentoonstelling rond het onderwerp “Rituelen” ter gelegenheid van Erfgoeddag 24 april 2016.” – Steffi Dekegel, Marie Busschots & Laure Van den Bulcke