Theses

 • Gert De Coster (1999) : "Valorisatie van 1,4:3,6-dianhydrohexitolen in asymmetrische synthese."
 • Jurgen Van Holen (2000) : "Synthese van harsgebonden combinatorische oligopeptedebibliotheken met potentiële glycosidase activiteit."
 • Idzi Hubrecht (2000) : "Valorisatie van carbocyclische en acyclische polyolderivaten in enantioselectieve synthese van pseudo-ketohexopyranosen, conduritolen en aminosuikers."
 • Klaas Hardeman (2000) : "..."
 • Bert Ruttens (2001) : "Ontwikkeling van een koppelingsstrategie voor de synthese van harsgebonden oligosacharide-analogen op basis van iminosuikers."
 • Petra Blom (2001) : "Synthese van van nieuwe macroliden met potentiële antibiotische activiteit uitgaande van suikers."
 • Dimitri De Conick (2003) : "Synthese van nieuwe liganden, afgeleid van suikers en enzymatisch geresolveerde bouwstenen voor toepassing in asymmetrische transitiemetaalkatalyse."
 • Maarten Vliegen (2005) : "Totaalsynthese van azetidine-analogen van castanospermine met potentiële biologische activiteit."
 • Elias Vervecken (2005) : "Ontwikkeling van nieuwe homochirale liganden voor asymmetrische transitiemetaal katalyse."
 • Tor Maes (2005) : "Cyclitolaminozuren : Synthese en valorisatie en de ontwikkeling van foldameren en analogen van glycogeconjugeerde peptiden."
 • Steven Van Hoof (2006) : "Synthese van nieuwe potente antivirale middelen gebaseerd op bicyclische C-glycosides."
 • Koen Vandyck (2006) : "Synthese en toepassing van rigide C2-symmetrische bidentaat liganden."
 • Vincent Devreux (2007) : "Synthese van fosmidomycine-analogen met potentiële antimalaria-activiteit."
 • Gert Smans (2008) : "Convergente en stereoselectieve synthese van het C1-C11 en het C12-C17 fragment van (+)-Peloruside A."