Geschiedenis van de wetenschappen

Onderzoeksdomeinen

 • History of Mathematics in general
 • Simon Stevin and the Art of War
 • Simon Stevin and the introduction of new words in the Dutch Language
 • The impact of Ramanujan on mathematics
 • Gregorius a Sancto Vincentio, Jezuiet and mathematician

Enkele publicaties

 • Vanden Berghe, Guido. Dieter Viaene, Ludo Vandamme.
  "Simon Stevin van Brugghe (1548-1620) : Hij Veranderde de Wereld".
  Edited by Guido Vanden Berghe, Sterck & De Vreese, 2020.
 • Vanden Berghe, Guido.
  “Hoe Het Nederduits Een Wetenschappelijke Taal Werd : 400 Jaar Geleden Stierf Simon Stevin van Brugghe (1548-1620).”
  NEERLANDIA (GENT), vol. 124, no. 4, Algemeen Nederlands Verbond, 2020, pp. 22–25.
 • Vanden Berghe, Guido.
  “Simon Stevin van Brugghe :  Een Lichtend Voorbeeld.”
  GRONDVEST, no. 10, 2020.
 • Vanden Berghe, Guido.
  “Simon Stevin (1548-1620) : Een Wetenschapper Met Een Standbeeld.”
  BRUGGE DIE SCONE, no. 2, 2020.
 • Vanden Berghe, Guido.
  “Simon Stevin : Expo over Een Veelzijdig Genie.”
  DAVIDSFONDS CULTUURMAGAZINE, no. juni 2020, 2020, pp. 22–27.