Statistiek

De onderzoeksgroep ontwikkelt statistische methodologieën gemotiveerd door praktische problemen, vooral vanuit de bio-medische sector. Centraal staan het ontwikkelen en toepassen van methodologieën voor het ontwerpen en analyseren van belangrijke datasets van (bio-medische) onderzoekers, de industrie en de overheid.

Onderzoeksgebieden

  • Causale besluitvorming: evalueren van de impact van blootstellingen en interventies op basis van gerandomiseerde experimenten en observationele gegevens
  • Hoog-dimensionale data-analyse: waarborgen van correcte besluitvorming wanneer een groot aantal variabelen in rekening worden gebracht.
  • Ontbrekende gegevens: beperken van het informatieverlies ten gevolge van onvolledige data, en het elimineren van vertekening als gevolg van selectieve ontbrekende gegevens.
  • Flexibele modellering: vinden van de best passende distributie voor complexe datasets, onder de vereiste dat de distributie veelzijdig en makkelijk interpreteerbaar is in termen van een beperkt aantal parameters.

  • Stein's methode: ontwikkelen van volledig nieuwe statistische methoden en inzichten in statistische concepten via dit krachtige instrument uit de waarschijnlijkheidstheorie, met bijzondere aandacht voor Bayesiaanse statistiek en voor de asymptotische verdeling van schatters en testen. 
  • Sportstatistiek: ontwikkelen van verbeterde sportklassementen gebaseerd op goede statistische methodes, en het ontwikkelen van visualisatie- en data-analysemethoden voor sportgegevens.
  • Statistische genetica
  • Overlevingsanalyse