Doctoraatsverdedigingen

Sort on Datum Sort on Titel Sort on Promovendus
04-11-2016 16:00 De actuele plaats en de actuele invulling van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt” in de Europese grensoverschrijdende betekening in burgerlijke zaken – Enkele rechtvaardige aanbevelingen. Bambust, Isabelle
23-08-2016 17:00 Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht. de Potter de ten Broeck, Michaël
07-07-2016 17:00 Informatie-inwinning bij financiële verrichtingen op het snijvlak van transparantie en gegevensbescherming. Goens, Delphine
02-06-2016 00:00 Merger Control in Developed and Emerging Economies: the Case of Egypt Elaiat, Ahmed Mohamed
11-03-2016 17:30 Legal Framing: Reference-Dependent Evaluation of Legal Consequences Höppner, Sven
03-02-2016 17:00 De wenselijkheid van de investeringsbescherming geboden door de sui generis intellectuele rechten rond chips, computerprogramma’s en databanken. Coene, Björn
03-11-2015 17:00 De rechtsbescherming van de verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering. Jocqué, Geert
16-09-2015 17:00 Punitive Damages in Private International Law: Lessons for the European Union. Vanleenhove, Cedric
09-06-2015 18:00 Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten Tanghe, Thijs
08-01-2015 14:30 Funding of Shareholder Derivative and Class Litigation: a Comparative Approach. Chen, Wenjing
19-12-2014 17:00 Het Grondwettelijk Hof en de interpretatie van de Grondwet. Een perspectief op argumenten en legitimiteit. Moonen, Toon
24-11-2014 18:00 Publieke interventie bij kredietinstellingen in moeilijkheden: een conceptueel en rechtsvergelijkend onderzoek naar de liquiditeits- en afwikkelingsmaatregelen. Pauwels, Sara
02-10-2014 16:30 The Institution of Marriage in Canon and Lithuanian Civil Law With Regard to the International Relations. Perkumiene, Dalia
26-09-2014 17:00 International Patent Rights Harmonisation – The Example of China. Hu, Weinian
10-09-2014 18:00 Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België. Pluym, Liesbet
09-09-2014 17:00 Vectoren van het recht? Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften. Vandenbogaerde, Sebastiaan
01-09-2014 17:00 Affiliation of Children Conceived by Sperm Donation to Single Women: The (Im)possibility to Establish Fatherhood from an International Perspective with a Focus on the Republic of Macedonia. Ignovska, Elena
07-07-2014 00:00 The implications of WTO retaliation to private economic actors: to what extent state liability is accomplished? Soeparna, Intan Innayatun
01-07-2014 17:00 De bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux: evaluatie met perspectieven voor de toekomst. Devolder, Kim
07-02-2014 00:00 Company law aspects of shareholders' agreements in listed companies Miliauskas, Paulius
14-01-2014 17:30 Investor losses. A comparative legal analysis of causation and assessment of damages in investor litigation Vandendriessche, Elke
13-01-2014 16:00 De onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten Martens, Ilse
10-01-2014 17:00 Accès de la femme à la terre en droit congolais Munene Yamba Yamba, Paulin
19-12-2013 17:00 The Informed Board of Directors. A Reference Framework for Sustainable Information Provision Vermeesch, Sien
26-09-2013 00:00 Palestine's Accession to the World Trade Organization: Obstacles and challenges Awwad, Hisham