In de kijker

Toon Moonen

Openbare doctoraatsverdediging: Toon Moonen

Op vrijdag 19 december verdedigt Toon Moonen (vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht) te Hasselt zijn doctoraal proefschrift openbaar. Hij beoogt hiermee de graad van doctor in de rechten te behalen. Het gaat om een gezamenlijk doctoraat (UGent en transnationale Universiteit Limburg).

Titel proefschrift: 'Het Grondwettelijk Hof en de interpretatie van de Grondwet. Een perspectief op argumenten en legitimiteit.'

Promotoren: prof. dr. Petra Foubert (UHasselt) en prof. dr. Mark Van Hoecke.

verder lezen