In de kijker

Sara Pauwels

Openbare doctoraatsverdediging: Sara Pauwels

Op maandag 24 november 2014 verdedigt Sara Pauwels (Instituut voor Financieel Recht) haar doctoraal proefschrift openbaar. Zij beoogt hiermee de graad van doctor in de rechten te behalen.

Titel proefschrift: 'Publieke interventie bij kredietinstellingen in moeilijkheden: een conceptueel en rechtsvergelijkend onderzoek naar de liquiditeits- en afwikkelingsmaatregelen'

Promotor: prof. dr. Michel Tison

verder lezen