In de kijker

CheckPack

TPR Wisselleerstoel: 15 mei 2014

In het privaatrecht bestaat geen gebrek aan uitdagingen. Toenemende Europeanisering en globalisering, technologische vooruitgang en een groeiend besef dat het recht meer moet worden ingericht voor de lange termijn doen de vraag rijzen hoe het privaatrecht van de toekomst er uit moet zien. 

Professor Jan Smits, houder van de TPR Wisselleerstoel, zal zijn visie geven in de lezing 'Het privaatrecht van de toekomst'.

Verder lezen

24-04-2014 Studiedag: Actualia Rechtsbescherming tegen de overheid
25-04-2014 6de Alumni Quiz (VRG Alumni Gent)
07-05-2014 18e Maritiem Symposium: 'Is er nog ruimte genoeg? Maritieme ontwikkeling in de 21ste eeuw.'
08-05-2014 Studieavond "Vijftig jaar Probatiewet"
15-05-2014 - 18-05-2014 Method and Culture of Comparative Law
22-05-2014 Studieavond "Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen"
23-05-2014 Workshop History of Public International Law
23-05-2014 ACCA-conference on "Policy within and through Law"
28-05-2014 Rencontres François Laurent 2014: Dirk Heirbaut