Opvolgen studies door de ouders

De UGent mag geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming). Toch kan u als ouder op verschillende manieren de studieloopbaan van uw zoon of dochter volgen.

Studiekeuze

Als ouder heb  je tijdens het studiekeuzeproces van je zoon of dochter een belangrijke ondersteunende rol.
Alles over studiekeuze en mogelijke infoactiviteiten.

Vlot van start

De start in een nieuwe opleiding is voor elke student spannend. Alle informatie voor een vlotte start staat op de wegwijspagina voor nieuwe studenten.

Ook op de facultaire webpagina’s kan de student heel wat informatie terugvinden m.b.t. de eigen opleiding.

Academische kalender

De academische kalender biedt een overzicht van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

Begeleiding

Je student staat er tijdens het studeren niet alleen voor. De universiteit voorziet een uitgebreid aanbod studiebegeleiding en advies tijdens de studies.

Examens en Puntenbekendmaking

Alle info over de praktische organisatie van de examens is te vinden op de pagina examens en feedback.

Na elke examenperiode worden de resultaten van de examens via een puntenlijst bekendgemaakt. Dit gebeurt ten laatste op vooraf vastgelegde data.

De student kan inloggen op http://oasis.ugent.be om de puntenlijst te bekijken. Dit kan vanaf elke computer met internetverbinding. Elke ingeschreven student kan inloggen. U kan daar samen de officiële puntenlijst bekijken.

Naast de behaalde examenresultaten, zijn ook volgende zaken vermeld op de puntenlijst:

  • Codes en vermeldingen
    Voor uitleg van de codes zie Puntenlijst.
  • Studievoortgangsmaatregelen
    In bepaalde situaties krijgt de student studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving, opgelegd.
  • Beslissing van de examencommissie
    Vermelding 'geslaagd', 'niet geslaagd' of ‘geen uitspraak beschikbaar’ (indien niet alle vakken in een pakket zijn opgenomen).

Feedback en reflectie

Na een examenperiode is het belangrijk om even stil te staan bij het verloop van de examens en hierover in gesprek te gaan. Voor elk examen wordt een feedbackmoment georganiseerd waarbij de student het examen kan inkijken en vragen kan stellen. Stimuleer je student om bij een tekort zeker deel te nemen aan het feedbackmoment: dit helpt inzicht te krijgen in wat er is fout gelopen. De lesgever communiceert over het feedbackmoment op Ufora (het digitaal leerplatform).

Bij twijfels of vragen kan je student steeds terecht voor een gesprek bij het monitoraat van de faculteit.

Studievoortgang en Leerkrediet

De Vlaamse overheid verwacht dat studenten binnen een redelijke termijn hun diploma in het hoger onderwijs behalen. Om na te gaan of een student voldoende vordering maakt tijdens de studies, wordt de studievoortgang opgevolgd.

De studievoortgangsmaatregelen (opgelegd vanuit de overheid en ook binnen de UGent) geven tijdig een signaal als de student niet voldoende vordering maakt.

De Vlaamse overheid heeft bovendien het systeem van leerkrediet. Aan de hand van het studiepuntensysteem wordt gekeken of de student voor voldoende vakken slaagt. Uw zoon of dochter kan de stand van zijn/haar leerkrediet zelf checken via 'Mijn Burgerprofiel' van de Vlaamse overheid.

Indien er niet voldoende studievoortgang is kan dit leiden tot een weigering tot een opleiding of zelfs de universiteit.

Lees meer over studievoortgang en leerkrediet

Groeipakket/Kinderbijslag

Als er discussie is over kinderbijslag, kan de student via http://oasis.ugent.be een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan aan het kinderbijslagfonds bezorgd worden.

Indien uw zoon of dochter niet - of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven, ontvangt u geen kinderbijslag meer.

Meer info: Wat doen indien u geen kinderbijslag meer ontvangt

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's