Opvolgen studies door de ouders

De UGent mag geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming). Hoe kan u als ouder alsnog de studieloopbaan van zoon of dochter opvolgen?

Via de academische kalender

De academische kalender is het overzicht van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

Via de puntenlijst

Na elke examenperiode worden de resultaten van de examens bekend gemaakt via een puntenlijst. De data vindt u hier: Puntenlijst.

Laat uw zoon of dochter inloggen op http://oasis.ugent.be in uw aanwezigheid. Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding. Elke ingeschreven student kan inloggen. U kan samen de officiële puntenlijst downloaden en afdrukken.

Let ook op volgende zaken vermeld op de puntenlijst:

  • Codes en vermeldingen
    Voor uitleg van de codes zie Puntenlijst.
  • Studievoortgangsmaatregelen
    Op de puntenlijst staan niet enkel de examenresultaten, maar ook de eventueel opgelegde studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving.
  • Beslissing van de examencommissie
    Vermelding 'geslaagd' of 'niet geslaagd'

Via stand van zaken kinderbijslag

Indien uw zoon of dochter niet - of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven, ontvangt u geen kinderbijslag meer.

Meer info: Wat doen indien u geen kinderbijslag meer ontvangt

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud