Opvolgen studies door de ouders

De UGent mag geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming). Toch kan u als ouder op verschillende manieren de studieloopbaan van uw zoon of dochter volgen.

Academische kalender

De academische kalender biedt u het overzicht van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

Puntenlijst

Na elke examenperiode worden de resultaten van de examens via een puntenlijst bekendgemaakt. Dit gebeurt ten laatste op vooraf vastgelegde data.

Laat uw zoon of dochter inloggen op http://oasis.ugent.be in uw aanwezigheid. Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding. Elke ingeschreven student kan inloggen. U kan samen de officiële puntenlijst downloaden en afdrukken.

Naast de behaalde examenresultaten, zijn ook volgende zaken vermeld op de puntenlijst:

  • Codes en vermeldingen
    Voor uitleg van de codes zie Puntenlijst.
  • Studievoortgangsmaatregelen
    In bepaalde situaties krijgt de student studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving, opgelegd.
  • Beslissing van de examencommissie
    Vermelding 'geslaagd', 'niet geslaagd' of ‘geen uitspraak beschikbaar’ (indien niet alle vakken in een pakket zijn opgenomen).

Leerkrediet

Een centrale databank van de Vlaamse overheid houdt het leerkrediet bij van alle studenten.

Die databank kan elke student zelf raadplegen via het Studentenportaal en zo de stand van zijn/haar leerkrediet online opvolgen.

Uw zoon of dochter kan inloggen met zijn/haar e-ID-kaart en kaartlezer of via Itsme.

Groeipakket/Kinderbijslag

Als er discussie is over kinderbijslag, kan de student via http://oasis.ugent.be een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan aan de kinderbijslag bezorgd worden.

Indien uw zoon of dochter niet - of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven, ontvangt u geen kinderbijslag meer.

Meer info: Wat doen indien u geen kinderbijslag meer ontvangt

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's