Faculteitsbibliotheek (RBIB)

Nieuws

22-05-2018

Vanaf vandaag blijft de bibliotheek van 16u30 tot 22u geopend als studieplek dankzij de inzet van vrijwilligers.

Voor alle vragen in verband met ontleningen, opzoekingen, afhalingen en andere bibliothecaire dienstverleningen kan u zich wenden tot de bibliotheekmedewerkers die aanwezig zijn van 8u30 tot 16u30.