Onderzoek

De faculteit Recht en Criminologe hecht veel belang aan hoogstaand wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact. Daarom zetten we volop in op de ondersteuning van onderzoekers en het creëren van een stimulerende en open onderzoeksomgeving.

Onderzoek aan de faculteit

De faculteit telt 29 onderzoeksgroepen en meer dan 200 onderzoekers, elk met hun eigen focus.

Doctoreren

Heb je een passie voor onderzoek? Benieuwd naar lopend of afgerond onderzoek?

Internationalisering

Zin om jouw onderzoek een internationale dimensie geven?

Onderzoek en maatschappij

De faculteit zet zowel in op economische als maatschappelijke valorisatie.

Informatie voor onderzoekers (intranet)

Financiering, doctoreren, research training program, onderzoeksondersteuning, onderzoektips,…

Contact

Stel je vraag aan de beleidsmedewerker onderzoek, dr. Arne Vandenbogaerde: research.re@ugent.be