Onderzoek

Impact van COVID-19 (corona) op onderzoek: FACULTAIRE maatregelen [Engelstalig]
Alle onderzoeksinformatie specifiek voor medewerkers is te vinden op het onderzoeksportaal.

Doctoreren

Wie komt in aanmerking? Wat zijn de richtlijnen en reglementen? Hoe kan je een doctoraat (laten) financieren? ...


Samenwerkingsverbanden en onderzoekslijnen

Duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en onderzoekslijnen.

Maatschappelijke Valorisatie

Ondersteuning van maatschappelijke valorisatie van onderzoek aan onze faculteit.

Onderzoeksnetwerk: Legal Research Network

De faculteit is lid van het Legal Research Network, een samenwerkingsverband met enkele geselecteerde rechtsfaculteiten in Europa. Jaarlijks wordt onder meer een Summer School voor alle doctorandi georganiseerd.

Wetenschappelijke blogs

Publicaties

Het resultaat van al het onderzoek verschijnt vaak in boekvorm of in tijdschriften, het ene al prestigieuzer dan het andere.
Voor publicaties in boeken heeft de faculteit een eigen publicatiereeks, Gandaius.

meer informatie over publicaties

Reeds verdedigde doctoraten & lopende doctoraatsonderzoeken

Wie heeft er al gedoctoreerd en met welk proefschrift? Welke proefschriften zijn in voorbereiding?