Onderzoek

  • Het onderwijs aan de faculteit wordt geschraagd door sterk uitgebouwd wetenschappelijk onderzoek dat door de vakgroepen en hun respectievelijke onderzoeksgroepen wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek vindt men terug in de afgewerkte doctoraten en in talloze publicaties van het academisch en wetenschappelijk personeel van onze faculteit.

Doctoreren

Wie komt in aanmerking? Wat zijn de richtlijnen en reglementen? Hoe kan je een doctoraat (laten) financieren? ...

Facultaire onderzoeksgroepen

Al het academisch en wetenschappelijk personeel van de faculteit is toegewezen aan een vakgroep, die veelal is onderverdeeld in meerdere onderzoeksgroepen met elk een specifiek onderzoeksdomein.

Projecten in verband met onderwijsinnovatie

Onderzoeksnetwerk: Legal Research Network

De faculteit is lid van het Legal Research Network, een samenwerkingsverband met enkele geselecteerde rechtsfaculteiten in Europa. Jaarlijks wordt onder meer een Summer School voor alle doctorandi georganiseerd.

Onderzoeksbeurzen en wetenschappelijke prijzen

Verschillende instanties uit binnen- en buitenland financieren onderzoek en/of reiken prijzen uit aan wetenschappelijke publicaties.

Wetenschappelijke blogs

Data Management

Ethisch Protocol

De Facultaire Ethische Commissie heeft een Ethisch Protocol opgesteld voor ALLE onderzoekers, met voorbeelden (o.a. van wat 'substantiële bijdragen zijn) en een sjabloon om advies te vragen aan de FEC.

Publicaties

Het resultaat van al het onderzoek verschijnt vaak in boekvorm of in tijdschriften, het ene al prestigieuzer dan het andere.
Voor publicaties in boeken heeft de faculteit een eigen publicatiereeks, Gandaius.

meer informatie over publicaties