Doctoreren

Te behalen doctoraatstitels aan de faculteit

  • doctor in de criminologische wetenschappen
  • doctor in de rechten

Richtlijnen en facultaire reglementen

  • hoe toegelaten worden tot het (schrijven van een) doctoraat?
  • facultaire reglementen en richtlijnen
  • UGent-reglementen en richtlijnen
  • hoe mijn afgewerkt doctoraat indienen?

meer over de richtlijnen en facultaire reglementen

    Reeds verdedigde doctoraten & lopende doctoraatsonderzoeken

    Wie heeft er al gedoctoreerd en met welk proefschrift? Welke proefschriften zijn in voorbereiding?