Doctoreren

Te behalen doctoraatstitels aan de faculteit

 • doctor in de criminologische wetenschappen
 • doctor in de rechten

Richtlijnen en facultaire reglementen

 • hoe toegelaten worden tot het (schrijven van een) doctoraat?
 • draaiboek voor het schrijven van een doctoraat
 • facultaire reglementen en richtlijnen
 • UGent-reglementen en richtlijnen
 • hoe mijn afgewerkt doctoraat indienen?

meer over de richtlijnen en facultaire reglementen

  Reeds verdedigde doctoraten & lopende doctoraatsonderzoeken

  Wie heeft er al gedoctoreerd en met welk proefschrift? Welke proefschriften zijn in voorbereiding?