Internationale samenwerkingsverbanden

Legal Research Network

In 2008 richtten de rechtsfaculteiten van de universiteiten in Gent, Groningen, Uppsala en Turku het Legal Research Network. Nadien traden nog verschillende rechtsfaculteiten toe tot die onderzoeksnetwerk.

Jaarlijks organiseert het Legal Research Network een summer school en, aansluitend, een conferentie, waarop o.m. de resultaten van de summer school gepresenteerd en besproken worden.

The Guild

The Guild, opgericht in 2016, bestaat uit éénentwintig van Europa's meest vooraanstaande onderzoeksintensieve universiteiten in zestien landen, en is gericht op het versterken van de stem van academische instellingen, hun onderzoekers en hun studenten.

European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

EASSH is een in 2015 opgerichte discipline-overschrijdende netwerk- en lobbyorganisatie die zich tot doel stelt Europese netwerken uit de sociale en menswetenschappen, maar ook associaties, disciplines en universiteiten, bijeen te brengen om te wegen op het Europees onderzoeks- en innovatiebeleid.

Beleid internationalisering en samenwerkingsverbanden op niveau van de UGent