Legal Research Network

Wat is het Legal Research Network

In 2008 richtten de rechtsfaculteiten van de universiteiten in Gent, Groningen, Uppsala en Turku het Legal Research Network. Nadien traden nog verschillende rechtsfaculteiten toe tot die onderzoeksnetwerk.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert het Legal Research Network een Summer School en, aansluitend, een Conference, waarop o.m. de resultaten van de Summer School gepresenteerd en besproken worden.

Meer informatie