Interdisciplinaire Consortia

Interdisciplinaire consortia: made for impact

De Universiteit Gent hecht veel belang aan interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke impact en introduceerde hiervoor onder meer specifieke onderzoeksconsortia. Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia (IDC) leggen een link tussen onderzoekers van verschillende faculteiten. In een IDC werken ze samen vanuit verschillende invalshoeken rond een thema dat één faculteit overstijgt. Het doel is expliciet om de resultaten van het onderzoek hun weg te laten vinden naar de maatschappij.

Volgende IDC’s worden vanuit onze faculteit gecoördineerd.

cccp logo 800.jpg  IDC Crime Criminology and Criminal Policy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

hrrn .jpg  IDC Human Rights Research Network

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrieel Onderzoeks Fonds (IOF) Consortium i4S – Smart Solutions for Secure Societies