Maatschappelijke Valorisatie

Interdisciplinaire consortia gefocust op impact

Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia hebben als doel thematisch gerichte samenwerking met een maatschappelijk, niet-exclusief economisch doel te ondersteunen. Vanuit onze faculteit worden twee IDCs gecoördineerd:

Maatschappelijke Valorisatie aan de UGent

Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksbeleid aan de UGent is het stimuleren en waarderen van maatschappelijke valorisatie van onderzoek

Facultaire Valorisatiegroep

De facultaire valorisatiegroep heeft als doel de faculteit te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek aan onze faculteit.