Initiatieven gericht op maatschappelijke impact

 Strasbourg Observers Blog

Een academische blog die recente ontwikkelingen op het niveau van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens analyseert en bespreekt

Podcast Justice Visions

Deskundigen en praktijkmensen gaan in gesprek over baanbrekend onderzoek en de praktijk met betrekking tot slachtofferparticipatie in transitional justice.

Human Rights @ De Krook

Onderzoekers van het UGent Human Rights Research Network gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,…en met de bezoekers van de bibliotheek.

Third-party interventions bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Onderzoekers van het Human Rights Centre bereiden een interventie voor in een hangende zaak bij het EHRM. Ze leveren juridische informatie aan met het oog op een optimale juridische mensenrechtenredenering.

Initiatieven gefinancierd door ons facultair valorisatiefonds

  • #MenToo. Explaining the prevalence, consequences and risk of sexual victimization in adult males - funding to showcase the research results of doctoral study in the Dutch-language dissertation magazine 'IN PRESS'

  • Toegang tot ongepubliceerde rechtspraak - funding to make case-law collected in the framework of doctoral research available through a database
  • Video pitch rond absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie via de SciComm Academy - funding to make a video pitch for a broad audience, in particular the police
  • Video’s met je smartphone – Wolfram Carlier, freelance communicatietrainer I Like Media - funding for a workshop aimed at teaching researchers how to make qualitative video's to present your research
  • Peer to Peer student innovation against violent extremism: step 1 - Preparing an interdisciplinary team of researchers and students - funding for participation in the Peer to Peer (P2P) initiative, in cooperation with the US Embassy in Belgium and Facebook Global Digital Challenge.
  • Podcast Justice Visions - funding for the Justice Visions podcast, showcasing ground breaking research in the domain of TJ, as well as our own research findings 
  • Practioner's track at ECHR 70th Anniversary Conference - funding for various activities at the ECHR70 conference that are specifically designed to share knowledge with the 'human rights field' in a practical manner (https://hrc.ugent.be/echr70/)
  • Design of a child-friendly poster (Hey, that's private, isn't it?/Hé, dat is privé! Of niet?) concerning the research results of co-design workshops on privacy & data protection with elementary school children.