Facultaire Valorisatiegroep

Doel

De facultaire valorisatiegroep heeft als doel de faculteit te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit recht en criminologie van de Universiteit Gent. De valorisatiegroep geeft onder andere advies over:

 • de mate waarin het onderzoek aan de faculteit maatschappelijke impact heeft of zou kunnen hebben;
 • mogelijke onderzoekslijnen -thema's of -projecten die maatschappelijke impact zouden kunnen genereren;
 • mogelijkheden en kanalen om maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen.

Samenstelling en Bestuur

De valorisatiegroep bestaat uit personen en instanties voor wie wetenschappelijk onderzoek dat aan de faculteit wordt gevoerd of zou kunnen worden gevoerd, relevant kan zijn en die bereid zijn mee te denken over de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek dat aan de faculteit recht en criminologie wordt gevoerd.

 

Samenstelling 2020 - 2023:

 • Ann Lukowiak - Federaal magistraat, Federaal parket
 • Annelies D’Espallier - Ombudsvrouw gender, Vlaamse Ombudsdienst
 • Christophe Ramont - Noord-Zuidambtenaar, Stad Gent
 • Dirk Leestmans - Journalist, VRT
 • Eddy De Raedt - Beleidsdirecteur, Federale Politie
 • Johan Callewaert - Deputy Registrar, EHRM
 • Joséphine Moerman - Rechter, Grondwettelijk Hof
 • Julie Dutordoir - Directeur-generaal, Instituut voor Bedrijfsjuristen
 • Kati Verstrepen - Voorzitter, Liga voor Mensenrechten
 • Maarten De Waele - Projectmedewerker radicalisering, VVSG
 • Monica De Jonghe - Directeur-generaal, VBO
 • Myriem El Kaddouri - Advocaat & Contentcreator VZW Hshoema
 • Paul Nihoul - Rechter, Hof van Justitie
 • Paul Rietjens - Gewezen Directeur-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Stefan Pieters - Bestuurder, Orde van Vlaamse Balies

 

Op uitnodiging:

 • Esther De Smet - Beleidsadviseur onderzoeksbeleid, UGent
 • Marjan Doom - Directeur, Gents Universiteitsmuseum

Bijeenkomsten

De valorisatiegroep vergadert jaarlijks samen met de facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek. Bijkomende vergaderingen van de valorisatiegroep of van eventueel opgerichte specifieke werkgroepen zijn mogelijk.