Ontlenen

Voor wie ?

Studenten : Alle studenten UGent en Associatie  (Hogeschool Gent, de Artevelde hogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen) kunnen de collectie ontlenen. Ontlenen kan voor 4 weken met 3x mogelijkheid tot verlenging via lib.ugent.be.

Bezoekers : Alle andere bezoekers kunnen zich als gebruiker inschrijven op voorlegging van hun identiteitskaart. Mits betaling van 15 EUR ontvangen ze een bibliotheekkaart. Deze kaart is een jaar geldig. Mits voorlegging van deze bezoekerskaart kan er ontleend worden. Ontlenen kan voor 4 weken met 3x mogelijkheid tot verlenging via lib.ugent.be.

Personeel : Alle personeel UGent en Associatie (Hogeschool Gent, de Artevelde hogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen) kunnen 10 werken uit de hele collectie ontlenen gedurende 4 weken. Materiaal in bruikleen kan maximaal drie maal verlengd worden. Aanvraag voor verlengingen dienen voor het verstrijken van de leentermijn te gebeuren via rbib@mail.ugent.be.

Uitleenbalies

In de faculteitsbibliotheek is er een uitleenbalie (balie leeszaal koepelzaal) van maandag tot vrijdag geopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Boeken   kunnen hier ontleend worden.

Aanmaningen

Wanneer de uitleentermijn van een boek verstreken is, ontvangt de ontlener verscheidene aanmaningen per mail.

Indien de werken dan nog niet worden ingeleverd, wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling juridische zaken van de UGent, die verder instaat voor de recuperatie van de werken, al dan niet door middel van een gerechtelijke procedure met kosten ten laste van de in gebreke zijnde gebruiker.

Bij verlies of beschadiging van boeken betaalt de lezer alle kosten voor een nieuw exemplaar.