Classificatie boeken

Classificatiesysteem boeken

De volledige collectie van de faculteitsbibliotheek is ontsloten in de catalogus. Het grootste deel van de boeken staat opgesteld in de faculteitsbibliotheek. De algemene aanduiding in de catalogus voor deze boeken is RBIB.

Boeken i.v.m. Europees recht (R17) staan opgesteld in de Koepelzaal van de faculteitsbibliotheek. Tijdschriften inzake Europees recht vindt u terug in een aparte leeszaal op het gelijkvloers. Het grootste deel van deze tijdschriften zijn digitaal beschikbaar. Tijdschriften die niet digitaal beschikbaar zijn kunnen aangevraagd worden via de request button. 

Binnen de faculteitsbibliotheek (RBIB) vindt u de boeken in open kast terug in verschillende leeszalen, waar ze staan opgesteld per vakgebied.

De vakgebieden zijn: arbitrage en bemiddeling (A&B), recht in het algemeen (ALG), burgerlijk recht (BUR), criminologie (CRIM), Europees recht (EUR), financieel recht (FIN), fiscaal recht (FIS), handelsrecht (HAN), mensenrechten (HR), internationaal publiekrecht (INT), internationaal privaatrecht (IPR), law & economics (L&E), medisch recht (MED), methodologie (MET), metarecht (META), migratierecht (MIGR), milieurecht (MIL), minima juridica (MINI), notarieel recht (NOT), ondernemingsrecht (OND), procesrecht (PRO), publiekrecht (PUB), rechtsgeschiedenis (RGE), rechtsvergelijking (RVG), Romeins recht (ROM), sociaal recht (SOC), strafrecht (STR), technologie en privacy (T/P), transportrecht (TRA), verzekeringsrecht (VER), en specifieke lerarenopleiding (SLO).

Binnen elk vakgebied vindt u verschillende onderwerpsrubrieken terug die worden aangeduid door een bepaalde cijfercode.

Binnen elk onderwerp worden de boeken geografisch geplaatst.

Binnen elke eindrubriek worden de werken chronologisch geplaatst, in volgorde van hun aankoop. De meest recente werken betreffende een bepaald onderwerp staan dus achteraan in de rubriek.

Op deze manier krijgt elk boek dus een unieke code, het plaatsnummer.
Bijvoorbeeld : RBIB.BUR 133 BE 55

  • RBIB : opgesteld in de faculteitsbibliotheek
  • BUR : afdeling burgerlijk recht
  • 133 : betreffende het onderwerp "samenwonen"
  • BE : Belgisch recht
  • 55 : nummer van het boek

Opmerkingen i.v.m. afwijkende notaties

Indien u een notatie terugvindt waarbij RBIB onmiddellijk gevolgd wordt de letter of een notatie RBIB.ARCHIEFXXX, betekent dit dat het gaat om een oud werk dat staat opgesteld in het archief. Aanvragen voor werken uit het archief dienen te gebeuren door  in de catalogus de ’request’ knop aan te klikken en uw gegevens in te vullen. Zodra het boek ter beschikking ligt aan de balie in de Koepelzaal zal u een mail ontvangen.

Indien u in het plaatsnummer achteraan (balie) ziet staan, betekent dit dat het gaat om een boek opgesteld in de gesloten kast. Mits afgifte van uw studentenkaart kan u dit werk opvragen bij de informatiebalie in de Koepelzaal om te consulteren. Deze boeken kunnen niet ontleend worden.