Vrijstelling

Vrijstelling

  • Je hebt reeds één of meerdere credits behaald in een andere opleiding (universiteit of hogeschool)? Mogelijks kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen (EVK's). Je maakt een kans op vrijstellingen als er vakken in je studieprogramma voorkomen waarvan je denkt: "Dit lijkt op een vak waarvoor ik geslaagd was, uit de opleiding die ik al gevolgd heb". Om dit na te gaan kan je best de studiekiezer van de UGent raadplegen. Je kan verder klikken op het opleidingsonderdeel waarvan je denkt dat het inhoudelijk overeen stemt met het vak waarvoor je reeds een studiebewijs behaalde. Wordt de vrijstelling toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen.
  • Je hebt reeds competenties verworven (EVC's) tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven? Mogelijks kan je hiervoor een bewijs van bekwaamheid ontvangen. Met dit bewijs kan je dan een vrijstelling aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Hoe een vrijstelling (EVK) aanvragen?

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden via OASIS. Heb je hierrond vragen, bekijk dan zeker even de handleiding.

  • deadline aanvraag vak 1ste semester = 14 november 2024
  • deadline aanvraag vak 2de semester of jaarvak = 28 februari 2025

En wat dan?

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit.

De curriculumcommissie komt in de maanden september en oktober ongeveer tweewekelijks samen om de aanvragen te beoordelen. Hoe vroeger je jouw aanvraag indient, hoe vroeger je weet of de vrijstelling al dan niet werd toegekend.

In het tweede semester komt de curriculumcommissie eveneens samen, en dit uiterlijk begin maart.

Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de positieve of negatieve beslissing. Ook indien er zaken blijken te ontbreken in jouw aanvraag, word je via mail gecontacteerd.

Als jou een vrijstelling wordt toegekend, wordt dit door de facultaire studentenadministratie (FSA) op het curriculum van de student aangeduid. Houd dus zeker jouw curriculumoverzicht in Oasis in de gaten.

Contact

Met vragen die niet op deze website worden opgelost, kan je terecht bij het monitoraat.

Heb je vragen rond aanpassingen die werden aangebracht in Oasis, neem dan contact op met de FSA.