Curriculumcommissie Criminologie: vademecum

Het vademecum van de Curriculumcommissie Criminologische Wetenschappen bevat de regels die de Curriculumcommissie hanteert.

Aangezien elk academiejaar een nieuw onderwijs- en examenreglement (OER) wordt gepubliceerd, wordt het vademecum van de Curriculumcommissie ook minstens jaarlijks geactualiseerd. 

De Curriculumcommissie wenst de studenten te wijzen op de volgende taakverdeling onder het personeel:

  • voor algemene inlichtingen over de administratie van de studies, registratie van het curriculum, examenroosters, puntenbriefjes, vragen over deliberaties en proclamaties, contacteer de facultaire studentenadministratie:  (fsa.rechten@ugent.be of 09/264.67.78).
  • voor inhoudelijke vragen inzake geïndividualiseerde trajecten, vrijstellingen (al dan niet op basis van eerder verworven kwalificaties of eerder verworven competenties), onderbroken studies, verder studeren aan andere faculteiten aan de UGent na studies in de Criminologische Wetenschappen, contacteer de facultaire trajectbegeleider via (09/264.67.30).
  • voor vragen inzake de kostprijs van de studies (studiegeld) zie hier en art. 21 OER.