Facultaire StudentenAdministratie (FSA)

De Facultaire StudentenAdministratie (FSA) is hét contactpunt voor de student voor alle administratieve aspecten van de opleiding.

Wat doet de FSA?

 • Fungeren als helpdesk om studenten wegwijs te maken in de onderwijsactiviteiten binnen onze faculteit
 • Registreren van het curriculum, wijzigingen of stopzettingen van opleidingsonderdelen
 • Toekennen van keuzevakken, vaardigheden, juridisch schrijven,  ...
 • Samenstellen en bekendmaken van examenroosters
 • Fungeren als examensecretariaat (meldingen van ziektes, afwezigheden, verlet en ontvangen van ziekteattesten)
 • Voorbereiden van deliberaties en proclamaties
 • Uitdelen van diploma's op plechtige proclamaties (master diploma's) of in FSA (bachelor diploma's)
 • Afleveren van puntenlijsten, creditbewijzen, transcript of records (ECTS), ranking, diplomasupplementen, ... (hoe aanvragen?)
 • Verzorgen van administratie van doctoraatsverdediging

Medewerkers

- Pedel

 • Bachelor Rechten, Schakel- en Voorbereidingsprogramma
 • Algemene werking van de FSA

 • Master Rechten en Master na Master

 

 • Bachelor en Master Criminologische Wetenschappen
 • Doctoraatsopleiding Faculteit

E-mailadres

Adres

UGent - Faculteit Recht en Criminologie

FSA

Campus Aula

Emile Braunschool, gelijkvloers, lokaal 033

Voldersstraat 3, 9000 Gent

Openingsuren

 • Tijdens academiejaar: 8.30 u. - 12.00 u. (op dinsdag ook van 13.30 u. - 17.00 u. tijdens de lesweken, niet tijdens het zomerreces)
 • Tijdens examenperiodes: 8.30 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 17.00 u.

Sluitingsdagen

 • Vastgelegde UGent sluitingsdagen
 • De 2 weken aansluitend op de week van de Gentse Feesten
 • In de deliberatieweek van alle zittijden (28 juni - 2 juli en 6 - 11 september 2021)

Reglementen en formulieren