Charlotte Colman schrijft kinderboek over misdaad

(13-02-2024) Professor Charlotte Colman schreef het kinderboek ‘Wie zit in de gevangenis?’. In het boek legt de criminologe op een leuke en kritische manier uit hoe wetten gemaakt worden en waarom sommige mensen de regels overtreden.

Stereotiepe ideeën

Veel misverstanden over strafrecht ontstaan op jonge leeftijd. Zo is er heel wat stereotiepe beeldvorming over hoe boeven eruit zien of waarom mensen misdaden plegen. En die beelden zijn hardnekkig.

Charlotte Colman ging de uitdaging aan om enkele misverstanden de wereld uit te helpen. Want de kinderen die haar boek vandaag lezen, worden de volwassenen die later de regels mee bepalen.

Colman: Veel misverstanden over strafrecht ontstaan op jonge leeftijd. En ze zijn hardnekkig. Ik ging de uitdaging aan om enkele misverstanden de wereld uit te helpen, want de kinderen die dit boek vandaag lezen, worden de volwassenen die later de regels mee bepalen.

Kinderen van gedetineerden

De opbrengst van het boek gaat naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een van de organisaties die werkt met kinderen van gedetineerde ouders. In België gaat het om zo’n 16.000 kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van wie een ouder veroordeeld is, een grotere kans heeft om later zelf in aanraking te komen met justitie. 

Meer info