Vacature Doctoraatsbursaal

(23-04-2024) UGent zoekt een onderzoeker voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

Functieomschrijving

IRIS (International Reserach Institute on Social Fraud) is een uniek samenwerkingsverband tussen de academische wereld (UGent) en de publieke actoren werkzaam in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. IRIS verricht onderzoek naar fenomenen van sociale fraude en sociale dumping dewelke moet toelaten sociale dumping beter te voorkomen en te bestrijden en het sociaal model efficiënter, rechtvaardiger en performanter te maken. In die zin mag onderzoek naar sociale fraude en sociale dumping geen vrijblijvende academische oefening zijn, maar dient deze uit te monden in kennis die vertaalbaar is naar en toepasbaar en inzetbaar in de praktijk. Teneinde deze wisselwerking tussen de academische wereld en de betrokken actoren in de strijd tegen sociale dumping verder uit te bouwen, richt de SIOD aan de Ugent (IRIS,) een “SIOD leerstoel verminderen van sociale fraude en sociale dumping” op die verder onderzoek moet toelaten naar de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en dat de verschillende inspectiediensten hierbij ondersteuning en juridische omkadering dient te bieden. Met het oog op het realiseren van deze doelstellingen is er een vacature vacant bij IRIS als wetenschappelijk medewerker (dewelke kan uitmonden in een doctoraat) waarbij je mee onderzoek kan verrichten naar bepaalde actuele thema’s rond sociale fraude en sociale dumping die vertaald worden in concrete beleidslijnen voor de publieke actoren. In het kader kan een doctoraat worden geschreven. Er zal zeer nauw worden samengewerkt met SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) en alle inspectiediensten en ook de ULB. Regelmatig zullen er ook seminaries en studiedagen plaatsvinden met betrokken actoren.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een diploma van master in de Rechten . Aanvullende diploma’s of goede kennis van statistiek strekken tot aanbeveling;
 • Laatstejaarsstudenten kunnen eveneens kandideren;
 • Belangstelling voor het wetenschappelijk onderzoek naar strafrecht en sociale fraude en sociale dumping;
 • Je hebt sterke didactische en communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en een proactieve ingesteldheid;
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
 • Je kan een coördinerende rol opnemen;
 • Je neemt initiatief;
 • Je bent flexibel in functie van een variërende invulling van het takenpak en de werklast doorheen het academiejaar;
 • Je hebt een goede kennis van beide landstalen.

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15/07/2024 (deze datum is flexibel en bespreekbaar).
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Als je jezelf herkent in deze academische kwaliteiten en ernaar streeft academisch onderzoek te doen met een grote maatschappelijke impact, moedigen we je aan om je sollicitatie in te dienen:

Sollicitaties dienen vóór 2 juni 2024 te worden ingediend bij. Prof. Yves Jorens (Yves.jorens@ugent.be) . (voor meer informatie kunt u ook terecht bij professor Y. Jorens) (09/264.68.63). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

Gelieve het volgende bij te voegen:

 • Een motivatiebrief;
 • Jouw curriculum vitae;
 • Diploma afschriften (indien mogelijk);
 • Een scan van jouw individuele studieresultaten van alle hogere onderwijsjaren.