Onderzoekgroepen

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Het IRCP streeft naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek en beleidsoriënterend onderzoek. Ook de implementatie van onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de essentie van onze doelstelling.

International Research Institute on Social Fraud (IRIS)

IRIS is een kenniscentrum dat relevante informatie van regionaal, nationaal en internationaal belang verzamelt met betrekking tot sociale fraude in de ruimste betekenis van het woord.

Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs (LIISA)

LIISA staat voor een Europese en internationale kijk, multidisciplinariteit, sociale relevantie, academische onafhankelijkheid en een dynamische onderzoeksgroep.

Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance (PIXLES)

PIXLES fungeert als een flexibel, gedecentraliseerd platform voor UGent-onderzoekers en externe praktijk- en onderzoeksspecialisten die zich toespitsen op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en veiligheid.

Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement (GRACE)

logo GRACEGRACE (Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement) is een onderzoeksproject dat ontstond uit overleg tussen de Universiteit Gent en de Lokale Politie van Gent.