PIXLES: Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Security

logo PIXLES

PIXLES fungeert als een flexibel, gedecentraliseerd platform voor UGent-onderzoekers en externe praktijk- en onderzoeksspecialisten die zich toespitsen op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en veiligheid.

Dit kennisknooppunt is opgezet ter ondersteuning van kennisbundeling, expertdialogen, onderzoeksprojecten, de valorisatie, maatschappelijke zichtbaarheid en impact van onderzoeksresultaten, en het organiseren van een (twee)jaarlijkse privacy conferentie.

PIXLES verenigt deskundigen zoals

  • Prof. dr. Gert Vermeulen (directeur IRCP, lid Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
  • Willem Debeuckelaere (voorzitter Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
  • Frank Schuermans (Advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, plaatsvervangend lid Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, lid van het Controleorgaan op de politionele informatie)
  • Prof. dr. Eva Lievens (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)
  • Prof. dr. Wim Hardyns (lid IRCP)
  • Professoren van het nieuwe Metamedica Centrum en andere UGent onderzoekers uit verschillende disciplines.