Lopende doctoraatsonderzoeken

 • Nele Audenaert: Eenheid van opzet bij de straftoemeting: de Europese dimensie van ne bis in idem en proportionaliteit. (Promotor: prof. dr. W. De Bondt)
 • Danilo Ballotta: Clarifying the Role of Evaluation in Shaping National Drug Policy. (Promotor: prof. dr. C. Colman)
 • Frédérique Bawin: Self-Reported Medicinal Cannabis Use in Flanders. A Study of User Profiles and Patterns of Use. (Promotor: prof. dr. T. Decorte)
 • Aurelia Bijnens: Glocal Prisons in Transitional Countries. The Objectives of Imprisonment in Bosnia-Herzegovina and Kosovo. (Promotor: prof. dr. J. Janssens)
 • Eva Blomme: De rol van migratieachtergrond in de alternatieve afhandeling van druggerelateerde delicten. (Promotor: prof. dr. C. Colman)
 • Paulo Daniël Comoane: Mozambican social protection law and the social protection of people living with HIV. (Promotor: prof. dr. Y. Jorens)
 • Philippe Culliford: Communicatie in de individuele arbeidsverhouding. Naar een op ontwikkelingsprocessen gerichte doorlichting van het bestaand kader. (Promotor: prof. dr. M. De Vos)
 • Ann De Buck: Moral Emotions and Moral Cognitions in Context: Crime as Situated Risky Choice. (Promotoren: prof. dr. L. Pauwels en prof. dr. W. Hardyns)
 • Stéphanie De Coensel: Legitimacy of a Possible Criminalisation of Radicalism and/or Extremism. (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Sven Dekleva: Oversight Scenarios for the Croatian Civil Security Intelligence Agency. (Promotoren: prof. dr. M. Cools en prof. dr. J. Janssens)
 • Charlotte De Kock: Toegankelijkheid van de drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond: Een kwalitatieve studie van organisatie van drughulpverlening en de levensverhalen van probleemgebruikers in Vlaanderen, België. (Promotoren: prof. dr. T. Decorte en prof. dr. W. Vanderplasschen)
 • Cedric De Koker: Transitional States and Detention. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en prof. dr. T. Daems)
 • Nicholas De Nil: Overeenkomsten met betrekking tot de strafvordering – Een onderzoek naar de wetgeving over en de toepassing van overeenkomsten met
  betrekking tot (het einde van) de strafvordering: quo vadis? (Promotor: prof. dr. P. Traest)
 • Tiffany De Potter: Beslissingen genomen door de sleutelfiguren in het vervolgingsproces van sociaalrechtelijke inbreuken: vatbaar voor rechterlijke controle en/of andere vormen van toezicht? (Promotor: prof. dr. Y. Jorens)
 • Joke Depraetere: Prevalence and Consequences of Adult Male Sexual Violence in Flanders. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en dr. C. Vandeviver)
 • Sam Derbali: Child Sex Offenders in Thailand: Characteristics, Motivations and Strategies. (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Anke De Vos: Re-visiting Conflict Theory: the Contemporary Governance of Corporate and Individual Undesirable Behaviour. (Promotoren: prof. dr. J. Janssens en prof. dr. W. De Bondt)
 • Helen Etta Takomchung: Police Corruption and Vigilantism in Nigeria and Cameroon. (Promotor: prof. dr. T. Vander Beken)
 • Louis Favril: Suicide in Prison: Importation and Deprivation Factors. (Promotoren: prof. dr. F. Vander Laenen en prof. dr. K. Audenaert)
 • Dirk Gillis: De bestrijding van (grensoverschrijdende) (georganiseerde) sociale fraude: juridische hulpmiddelen, beperkingen en valkuilen. (Promotor: prof. dr. Y. Jorens)
 • Julie Grégoire: Study of an integrated model for the explanation of adolescent offending: Relations and causal mechanisms between individual, social, and situational characteristics. (Promotor: prof. dr. L. Pauwels)
 • Aliya Gumarova: Criminal Sanctions in IT Law: IT/Energy Technologies Security Violation in Energy Industry as Criminal Consequence of Terrorism Attack (Choice of Law and Jurisdiction). (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Gwen Herkes: Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en prof. dr. I. Derluyn)
 • Tatiana Kazadi Tshikala: The Organization of Re-Integration Policy in West European Countries. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en prof. dr. F. Vander Laenen)
 • Heleen Lauwereys: De rol van het beginsel van de belangen van het kind in de beslissingsprocessen van Belgische en Europese strafrechtsactoren inzake beslissingen ten aanzien van ouders. (Promotor: prof. dr. W. De Bondt)
 • Pieter Leloup: The development of the private security industry in Belgium (1907-1990): A historical-criminological perspective on contemporary changes in security and crime control. (Promotor: prof. dr. M. Cools)
 • Maurandi Antonio Lomba: Institutional Capacity in the Implementation of Alternatives to Incarceration under Judicial Supervision for Drug Related Offenders in Latin America and the Caribbean - a Comparative Study through the Case of the Drug Treatment Courts. (Promotor: prof. dr. C. Colman)
 • Achille Mahoungou: Justice pénale et droits de l'homme en République du Congo Brazzaville: une contribution à la recherche d'un système de justice pénale plus efficace. (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Lucille Michelletto: onderzoeksthema: State's Response to Homophobic and Transphobic Hate Crimes in Italy: is the Enactment of Criminal Law Provisions Foreseeing a Penalty Enhancement Legitimate? (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Zhao Minqi: A Historical Comparative Research on Drug Crimes in China and EU – Reasons, Legislation and Strategies Analyses. (Promotor: prof. dr. C. Colman)
 • Kotomi Moriguchi: Preventing Public Sector Corruption in the Former Yugoslavia. (Promotor: prof. dr. J. Janssens)
 • Yente Neelen: Kinderpornografie en bestialiteiten: schade, tolerantie, moraliteitsoverwegingen en criminalisering. (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Elias Neirynck: Urban Foraging. Target and Location Choice Among Graffiti Writers. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en dr. C. Vandeviver)
 • Veerle Pashley: Accountability of Private Military Companies in International War Theatres. (Promotoren: prof. dr. G. Vermeulen en prof. dr. M. Cools)
 • Ligeia Quackelbeen: The Category of Other Inhumane Acts and the Legality Principle in International Criminal Law. (Promotor: prof. dr. G. Vermeulen)
 • Nicolas Rennuy: Social Security, Territoriality and the Principe of Assimilation. An Exploration of the Outer Limits of the Principle of Non-Discrimination. (Promotor: prof. dr. Y. Jorens)
 • Jan Roelandt: De assimilatie van het burgerrechtelijk en het strafrechtelijk foutcriterium in het raam van de onachtzaamheidsmisdrijven: een onafscheidelijk duo of twee onverzoenbare tegenpolen. (Promotoren: prof. dr. P. Traest en prof. dr. M. Kruithof)
 • Rafael Rondelez: Towards a ‘more’ Networking Police in Belgium? Assessing the Impact of the Involvement of the Police in Networks of Governing. (Promotor: prof. dr. A. Verhage)
 • Anneleen Rummens: Predictive Policing as Tool for Crime Prediction and Prevention: A Methological and Operational Evaluation. (Promotoren: prof. dr. W. Hardyns en prof. dr. L. Pauwels)
 • Alida Elisabeth Schipaanboord: Rechten en bekwaamheden van wetsovertreders met een psychiatrische stoornis. (Promotoren: prof. dr. T. Vander Beken en prof. dr. E. Broekaert)
 • Ly Trinh Khanh: A comparative study of the right to strike in the private sector in Vietnam, Belgium, Denmark and the Czech Republic. (Promotor: prof. dr. P. Humblet)
 • Thi Huang Giang Trinh: Law on Social Protection for the Most Needy: a Comparison between Vietnam and Belgium. (Promotor: prof. dr. P. Humblet)
 • Lien Valcke: De nieuwe 'beroepsziektes' in de luchtvaartsector. Een onderzoek naar de prevalentie van de nieuwe 'beroepsziektes' binnen de luchtvaartsector en de invloed van de precaire sociaalrechtelijke statuten en de huidige managementstijlen op het psychosociale welbevinden van het luchtvaartpersoneel. (Promotoren: prof. dr. Y. Jorens en prof. dr. P. Vlerick)
 • Isabelle Van Hiel: Representatieve werknemersorganisaties en hun leden. (Promotor: prof. dr. P. Humblet)
 • Michelle Van Impe: Identity Constructions of Integrated Cannabis Users: Studying the Intersection between Users' Narratives and Local Policy Discourses. (Promotor: prof. dr. T. Decorte)
 • Paul Van Lerberghe: The Impact of Security Awareness on Security Scenarios in Organizations. (Promotor: prof. dr. W. Hardyns)