Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)

Logo ISD
Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) werd opgericht in 2002 en maakt deel uit van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Het ISD is een onderzoeksgroep, met als doel het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie.


De termen 'drugs' en 'roesmiddelen' verwijzen naar alle psychoactieve substanties, ongeacht hun legale status. Het ISD is uitdrukkelijk sociaal-wetenschappelijk gericht, en bekijkt roesmiddelengebruik als gewoon menselijk gedrag dat voornamelijk door contextuele en sociale variabelen vorm krijgt. Het ISD vertrekt doelbewust niet van het klassieke strafrechtelijke of medische interpretatiekader, omdat criminalisering en pathologisering al te vaak tot ernstige tekortkomingen in de constructie van kennis leiden.

Op onze website vindt u informatie met betrekking tot

U vindt er ook een aantal links naar de websites van nationale en internationale organisaties en (onderzoeks)centra.
Het gaat niet alleen om een netwerk van organisaties waarmee het ISD samenwerkt of informatie uitwisselt, maar het zijn onmisbare zoekinstrumenten voor wie op zoek is naar wetenschappelijk verantwoorde en bruikbare informatie omtrent het gebruik van roesmiddelen.

Prof. Dr. Tom Decorte

Coördinator ISD