Onderzoeksprojecten

  Via het opzetten, uitvoeren en coördineren van kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek op een methodologisch en theoretisch hoog niveau, streeft het ISD naar een verwetenschappelijking van het onderzoeksterrein 'drugs' en een beter inzicht in de complexiteit van roesmiddelengebruik. Het perspectief van de roesmiddelengebruiker zelf ("the insider's view") krijgt daarbij de aandacht die het verdient.

  Zowel door de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoeksequipe als door de samenwerking met diverse faculteiten en onderzoekscentra in binnen- en buitenland worden de activiteiten van het ISD vanuit verschillende disciplines opgezet: criminologie, psychologie, antropologie, sociale geografie, filosofie, strafrecht, geschiedenis, ... Het zwaartepunt van het werk bij het ISD ligt bij het verrichten van fundamenteel onderzoek naar de maatschappelijke context van het roesmiddelengebruik, de sociaal-epidemiologische dimensies van roesmiddelengebruik en -handel, de ontwikkelingen (of trends) in het gebruik van specifieke middelen, en de maatschappelijke reacties ten aanzien van roesmiddelengebruik.

  Huidige Projecten

  De markt- en winstanalyse van de illegale teelt en handel van cannabis binnenshuis (MARCANT) (2020-2024)

  Schadelijke bedrijfspraktijken: Een casestudy van de opkomende legale cannabisindustrie (2018-2025)

  DrugInt: Drughulpverlening voor verzoekers om internationale bescherming (2023-2025)

  Herstel van middelengebruik en sociaal herstelkapitaal bij vluchtelingen (2023-2028)

  Afgelopen Projecten

  MATREMI – Mapping and enhancing substance use treatment for migrants & ethnic minorities (2019)

  ACCESS - Gelijkwaardige drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden: een beleidsanalyse (2018-2022)

  De symbolische kruistocht van het repressief drugbeleid. Over de legitimiteit om drugs te criminaliseren en de zelf-legitimiteit van drug rechercheurs.

  (2019-2021)

  De boeken sluiten of de gewone gang van zaken? Illegale cannabisactoren in een gelegaliseerde cannabismarkt (2020-2023)

  Jeugdpercepties bij recreatief of niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie (YOUTH-PUMED) (2020-2021)

  Cannabis Social Club’s aanwezigheid, banden en praktijken binnen de Europese Unie (2019-2021)

  Zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen. Een studie van gebruikersprofielen en patronen van gebruik (2015-2019)

  Alternatieve modellen inzake de regulering van alcohol marketing in België (2016-2018)

  Vergelijkende analyse van reguleringsmodellen voor cannabis in Europa (2017)

  Zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief (2017)

  Informele controlemechanismen bij cocaïne- en crackgebruikers in Antwerpen (1996 - 1999)

  Patronen van cannabisgebruik in Vlaanderen (2002 - 2003)

  Drugs en overlast (2002 - 2003)

  De ontwikkeling van patronen van cocaïnegebruik (follow-up studie) (2002 - 2004)

  Problematisch gebruik van drugs (2003 - 2004)

  Implementatie en evaluatie van het Self-Control Information Programme (2002 - 2004)

  Gebruiksruimte in Antwerpen (2004)

  Synthetische drugs (2003 - 2004)

  Cocaïne en amfetamineachtige stimulantia in Europese gevangenissen (2005 - 2006)

  Cannabisteelt in Vlaanderen (2004 - 2006)

  Zorgtrajecten van etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg (2006 - 2007)

  Ontwikkeling drug- en alcoholmonitor (ADAM) (2007)

  Druggebruik bij (Iraanse) vluchtelingen in België (2005 - 2007)

  Haalbaarheidsstudie nationaal prevalentie onderzoek (2007-2008)

  Genderstudie druggebruik bij vrouwen (2004-2009)

  Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD) (2009)

  Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM II) (2010)

  Follow-up cocaïneonderzoek (2008 - 2010)

  Gevangeniscultuur, druggebruik en drughandel in een Vlaamse gevangenis (2009 - 2011)

  Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België (2008-2011)

  Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD II) (2011)

  Lokaal Onderzoek Detailhandel Antwerpen (LODA) (2012)

  Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor Prioriteitsbepaling (CANMARKT) (2012-2014)

  Needs assessment inzake harm reduction in Gent. (2013-2014)

  Cannabis social clubs (CSC's) in België. (2014-2015)

  De intersectie tussen wetenschap en beleid: de rol van (wetenschappelijk) onderzoek in de ontwikkeling van het nationaal drugsbeleid in België. (2009 - 2015)

  Drugmonitor Turnhout (2015-2016)

  Patterns of drug use among (ethnic and cultural) minorities (PADUMI) (2015-2016)

  Sociale bevoorrading onder jonge cannabisgebruikers (2012-2015)

  Youth justice discourses on young people with migration background (2010-2016)

  (Il)legale drugs en sociale media: framing en agenda-setting via Twitter (2016-2017)

  Haalbaarheidsstudie naar gebruiksruimtes in Belgïe (2017)

   Cannabis Social Clubs in België: een studie van organisaties die op een collectieve wijze een beperkte hoeveelheid cannabis produceren ten behoeve van het persoonlijk gebruik (2015-2018)