Vergelijkende analyse van reguleringsmodellen voor cannabis in Europa

 Onderzoeksperiode

2017

 Financiering

Europese Commissie, DG Migratie en binnenlandse zaken.

 Onderzoekers

Tom DECORTE

Mafalda PARDAL

In samenwerking met: Tom Blickman (Transnational Institute), Xabier Arana (Universidad del Pais Vasco), Heino Stöver (Frankfurt University of Applied Sciences), Dirk Korf (Bonger Instituur, Universiteit van Amsterdam), Vibeke Asmussen Frank (Centre for Alcohol and Drug Research / Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus University).

 Sleutelwoorden

Cannabis; reguleringsmodellen; Cannabis Social Club; België; Europa; vergelijkende analyse

 Abstract

Deze studie is een onderdeel van het groter onderzoeksproject ‘New Approaches in Harm Reduction Policies and Practices’ (NAHRPP) waarbij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek dit specifieke werkpakket uitvoert. Het ISD is eveneens betrokken bij een ander onderdeel van dit onderzoeksproject, namelijk ‘Zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief '.

Achtergrond en doelstellingen

Ontevredenheid over het huidig cannabisbeleid geeft aanleiding tot nieuwe ideeën. In verschillende landen in Europa zijn lokale en regionale autoriteiten de regulering aan het bestuderen, enerzijds door de druk van grassroots bewegingen – voornamelijk de Cannabis Social Clubs (CSC’s) – en anderzijds door de betrokkenheid van criminele organisaties en openbare ordeverstoring. In Nederland hebben 60 gemeentes het Joint Regulation manifest ondertekend om cannabisteelt en het aanbod van het “achterdeurtje” in coffeeshops te regulariseren. In Kopenhagen (Denemarken) en Berlijn, Bremen, Frankfurt-am-Main, Hamburg en Keulen (Duitsland) promoten lokale autoriteiten coffeeshop-achtige apotheken met een gereguleerd aanbod. In Catalonië en het Baskenland (Spanje) en steden zoals San Sebastian (Baskenland) en Genève, Zürich, Bazel en Bern in Zwitserland willen lokale en regionale autoriteiten Cannabis Social Clubs toestaan, terwijl CSC’s in België aan stootkracht winnen. Buiten Europa bestaan er reguleringsmodellen in Uruguay en de Amerikaanse staten Washington, Colorado, Oregon en Alaska, terwijl er verwacht wordt dat Californië (VS) en Canada reguleringsmodellen zullen ontwikkelen tijdens de projectperiode. Er zal ook rekening gehouden worden met elementen uit deze niet-Europese reguleringsmodellen. 

Het hoofddoel van het project is om een kennisbank van mogelijke cannabis reguleringsmodellen aan te bieden en om geïnteresseerde lokale autoriteiten toe te staan om hun goede praktijkvoorbeelden inzake cannabisregulering te delen met het oog op een toekomstige samenwerking om op die manier de negatieve gevolgen van illegale drugsmarkten op individuen en maatschappij te verminderen en om de efficiëntie van wetshandhaving activiteiten te verbeteren door te richten op de preventie en vermindering van het aantal druggerelateerde overtredingen.

Methodologie

Een SWOT-analyse (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen) van verschillende cannabis reguleringsmodellen in zes Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Nederland) waar voorstellen voor de regulering van cannabismarkten relevant zijn, zal uitgevoerd worden – door beroep te doen op een vorige SWOT-analyse van Decorte, T. (2015). Het voordeel van een SWOT-analyse is dat het de essentie in een praktisch overzicht weergeeft voor lokale autoriteiten die reguleringsmodellen overwegen. De academici zullen over het onderzoeksprotocol beslissen en zullen focussen op o.a. de aanvaardbaarheid, haalbaarheid, beheersbaarheid, transparantie en gevolgen op vlak van gezondheid, veiligheid en financiën.

Verwachte output

De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een serie van onlineverslagen per land en zullen bij elkaar gebracht worden in een eindverslag dat zowel een vergelijkende analyse als een beknopte briefing paper bevat. Het zal de geschiedenis en huidige staat van cannabis reguleringsmodellen en/of toepassingen in de specifieke landen beschrijven door middel van een analyse van mogelijke of bestaande sterktes en zwaktes in termen van implementatie en gevolgen, en van kansen en bedreigingen die de modellen voorzien en waarmee ze geconfronteerd worden, zowel nationaal als internationaal. De resultaten zullen gepresenteerd worden op een conferentie van lokale Europese autoriteiten en zullen eveneens voorgesteld worden aan Europese instanties zoals het EWDD en Europol.

 Valorisatie

/