Zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief

Onderzoeksperiode

2017

Financiering

Europese Commissie, DG Migratie en binnenlandse zaken

Onderzoekers

Tom DECORTE

Ruben KRAMER

Mafalda PARDAL

In samenwerking met: Tom Blickman (Transnational Institute), Xabier Arana (Universidad del Pais Vasco), Heino Stöver (Frankfurt University of Applied Sciences), Dirk Korf (Bonger Instituur, Universiteit van Amsterdam), Vibeke Asmussen Frank (Centre for Alcohol and Drug Research / Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus University).

Sleutelwoorden

Harm reduction; preventie; cannabis gebruik; zelfreguleringsmodellen; druginterventies; kwalitatieve analyse

Abstract

Achtergrond en doelstellingen

Deze studie is een onderdeel van het groter onderzoeksproject ‘New Approaches in Harm Reduction Policies and Practices’ (NAHRPP) waarbij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek dit specifieke werkpakket uitvoert. Het ISD is eveneens betrokken bij een ander onderdeel van dit onderzoeksproject, namelijk de ‘vergelijkende analyse van reguleringsmodellen voor cannabis in Europa’.

De voornaamste doelstelling van dit project is het verbeteren van preventieve en harm reduction maatregelen gericht op riskant gedrag van cannabisgebruikers. Hierbij staat de ontwikkeling en implementatie van een model voor zelfregulering binnen druginterventies, de publieke drughulpverlening en het middenveld voorop. Een innovatie en verbetering van deze benaderingen ten aanzien van cannabisgebruik kan eveneens leiden tot een daling van de vraag naar cannabis en druggerelateerde criminaliteit. In dit onderzoek zullen verschillende benaderingen, best practices en instrumenten vergeleken en geëvalueerd worden. Daarnaast zullen nieuwe modellen (inclusief 2.0 webtools) gericht op zelfregulering van gebruik ontwikkeld worden. Tot slot is dit project erop gericht om samenwerking tussen de publieke drughulpverlening, gebruikers en het middenveld - alsook een proactieve en holistische benadering ten aanzien van cannabisgebruik - te stimuleren.     

Methodologie

De onderzoeksstrategie is gericht op een inventarisatie en analyse van Europese studies, wetenschappelijke literatuur en best practices alsook kwalitatief onderzoek via focusgroepen en interviews (in België, Spanje en Italië). De dateverzameling spitst zich toe op strategieën van zelfregulering en risicomanagement op groeps- en individueel niveau. Daarnaast worden de strategieën van cannabisgebruikers onderzocht nadat deze een online tool doorlopen hebben (ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek naar gecontroleerd/ongecontroleerd druggebruik). Tot slot zal er een Europees expertiseseminarie georganiseerd worden waarbinnen de resultaten en best practices zullen gecommuniceerd worden en een model van zelfregulering kan voorgesteld worden.

Verwachte output

De resultaten van deze studie worden gepubliceerd in een onderzoeksrapport en verschillende aanbevelingen en richtlijnen. Daarnaast wordt een Europees expertiseseminaire georganiseerd omtrent modellen van zelfregulering van cannabisgebruik vanuit een harm reduction perspectief. De bevindingen en aanbevelingen op basis van dit onderzoek, het expertiseseminarie en peer-to-peer evaluatie zullen verspreid worden op regionaal, nationaal en Europees niveau.  

Valorisatie

/