Cannabis Social Club’s aanwezigheid, banden en praktijken binnen de Europese Unie

Cannabis Social Club’s aanwezigheid, banden en praktijken binnen de Europese Unie

Onderzoeksperiode

Januari 2019- december 2021

 

Financiering

BOF

Onderzoeker

Mafalda PARDAL

 

Sleutelwoorden

Cannabis Social Clubs; cannabisbeleid;  vergelijkende analyse; EU; sociale beweging

 

Abstract

Achtergrond en doelstellingen van het onderzoek

Deze studie richt zich op een bepaald model voor de levering van cannabis: Cannabis Social Clubs (CSC's).

CSC’s zijn een intermediair, non-profit model, die afhankelijk zijn van thuiskwekers om de cannabis te kweken die verdeeld wordt onder de volwassen leden van CSC. CSC is ontstaan in Spanje, maar is vandaag de dag in veel andere Europese landen te vinden, hoewel er weinig bekend is over hun kenmerken en het verband onderling. Deze studie draagt bij tot het dichten van die hiaat door de aanwezigheid van het CSC in de lidstaten van de Europese Unie in kaart te brengen.

De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen CSC's in verschillende landen zal worden onderzocht, evenals de overdracht van kennis en/of praktijken en de uiteindelijke opkomst van een transnationale beweging. Als zodanig is deze studie gebaseerd op literatuur over sociale bewegingen, in het bijzonder met betrekking tot transnationale processen. Speciale aandacht zal worden geschonken aan hoe Europese CSC’s de basisprincipes en ontwerpkenmerken die worden geassocieerd worden met dit model hebben geoperationaliseerd.

Aangezien de CSC's in de eerste plaats gedreven worden door de (zelfregulerende) inspanningen van cannabisgebruikers en -activisten, is het waarschijnlijk dat de praktijken van omgeving tot omgeving kunnen verschillen. Deze studie is relevant voor de ontwikkeling van het denken over 'aanbodarchitectuur' en het ontwerp ervan, en is informatief voor de huidige discussies over cannabislegalisatie. Het onderzoek is dan ook gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen:

 • In welke EU-lidstaten zijn er momenteel CSC's actief?
 • Hoe organiseren Europese CSC's de levering van cannabis?
  • Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de bekende praktijken?
 • In welke mate is er een transnationale dynamiek ontstaan onder de Europese CSC's?
  • In welke mate hebben de CSC's gemeenschappelijke activiteiten en gedeelde kennis ontwikkeld?
  • Zijn er supranationale organisaties opgericht om CSC's te vertegenwoordigen?
  • In hoeverre vinden er transnationale collectieve acties plaats?

Methodologie

In deze studie zal een gemengde aanpak worden toegepast, waarbij zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve benadering worden gecombineerd om de problemen die worden geanalyseerd beter te begrijpen (Creswell & Clark, 2011; Creswell, Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). Aangezien het onderliggende doel is om meer te weten te komen over het fenomeen CSC (in al zijn mogelijke facetten), wordt de deelname van de deelnemers aan de studie gebaseerd op de eigen zelfrepresentatie van de CSC's, zoals (d.w.z. als een organisatie zichzelf als een CSC beschouwt, is dat voldoende om aan het onderzoek deel te nemen). Het zijn meer specifiek de volgende stappen die ondernomen worden voor het verzamelen en analyseren van gegevens:

 • Literatuuronderzoek en online opzoekingen
 • Enquête onder Europese CSC's
 • (Case study in een bepaald land - nog te bepalen)

Valorisatie