Zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen. Een studie van gebruikersprofielen en patronen van gebruik.

Onderzoeksperiode

1 oktober 2015 – 31 december 2018

Financiering

FWO

Onderzoeker

Frédérique BAWIN

Sleutelwoorden

Medicinale cannabis, zelfrapportering, gebruiksprofielen, gebruikspatronen, drugs

Abstract

Terwijl de wetenschappelijke kennis omtrent de medicinale effecten van cannabis toeneemt, is de informatie over de patronen van medicinaal cannabisgebruik en over de profielen van medicinale cannabisgebruikers schaars. Internationaal onderzoek richt zich voornamelijk op pijnverlichting bij personen die gediagnosticeerd zijn met MS, HIV of kanker. We beschikken nauwelijks over informatie over of en hoe mensen in België cannabis voor medicinale redenen gebruiken. Diegenen die aangeven dat ze cannabis medicinaal gebruiken doen dit op een illegale wijze en zonder garanties op kwaliteitscontrole. Ze moeten illegale bronnen raadplegen voor het verkrijgen van cannabis en experimenteren met zelfmedicatie, zonder de supervisie van een arts. Aangezien de informatie omtrent medicinaal cannabisgebruik schaars is, beoogt deze studie de brede variatie in gebruikersprofielen, gebruikspatronen en ervaringen van medicinale cannabisgebruikers in België te onderzoeken. Met behulp van een interdisciplinaire benadering, willen we het medicinale cannabisgebruik ontrafelen vanuit zowel het medisch als het criminologisch perspectief. De originaliteit van de studie ligt in het feit dat we ons richten op zelf gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik (d.w.z. het label 'medicinaal gebruik' wordt bepaald door het individu zelf), hierdoor breiden we het toepassingsgebied van de internationale onderzoeken uit, waarbij alleen chronisch zieke patiënten met een formele diagnose worden inbegrepen.

Methodologie

Deze studie heeft tot doel de gebruikersprofielen, gebruikspatronen en ervaringen van medicinale cannabisgebruikers in kaart te brengen. Hiervoor zullen volgende fases uitgevoerd worden:

  1. Literatuurstudie van internationale literatuur
  2. Kwalitatieve semigestructureerde interviews met experten uit verschillende disciplines
  3. Internetenquête gericht op het zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen
  4. Kwalitatieve interviews met medicinale cannabisgebruikers

De interviews en survey dienen ter verzameling van zowel kwalitatieve gegevens over attitudes, percepties en ervaringen, als kwantitatieve gegevens aangaande medische indicatoren en kenmerken.

Valorisatie

  • BAWIN, F. (2018). Medisch gebruik van cannabis en zijn psychoactieve werking : een paradox? VERSLAVING, 1–13.
  • PARDAL, M., & BAWIN, F. (2018). The supply of cannabis for medical use through Cannabis Social Clubs in Belgium. CONTEMPORARY DRUG PROBLEMS.
  • BAWIN, F. (2017). The ban on cannabis in Belgium : implications for medicinal cannabis users’ access to cannabis. Presented at the IACM 9th Conference on Cannabinoids in Medicine.
  • BAWIN, F. (2017). Exploring indications for medicinal cannabis use based on users’ narratives and experiences. Presented at the Common Session in Critical Criminology.
  • BAWIN, F., & PARDAL, M. (2017). Supply of cannabis for medical use through Cannabis Social Clubs : an analysis of Belgian practices. Presented at the 4th Contemporary Drug Problems Conference.
  • BAWIN, F. (2015). Self-reported medicinal cannabis use in Flanders. Common Session on Critical Criminology, 2-4 December, Rotterdam (the Netherlands).