De symbolische kruistocht van het repressief drugbeleid. Over de legitimiteit om drugs te criminaliseren en de zelf-legitimiteit van drug rechercheurs.

Onderzoeksperiode

1 februari 2019 - 1 februari 2021

Financiering

Fonds Wetenschappelijk onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Onderzoeker

Steven DEBBAUT

Sleutelwoorden

Legitimiteit van het criminaliseren van drugs, zelf-legitimiteit ‘drugdetectives’, discoursanalyse, drugbeleid, politioneel afhandelen van drugsfeiten

Abstract

De kwestie van welke objectieve redenen er bestaan om de criminalisering van bepaald gedrag te rechtvaardigen, is een uitdagend filosofisch en criminologisch vraagstuk. De vraag heeft betrekking op de kern van de staat omdat ze handelt over de grenzen van staatsinterventie op individuele autonomie. Criminalisering wordt gezien als een proces waarbij de overheid specifiek menselijk gedrag censuurwaardig maakt en sommige groepen of individuen als ‘criminelen’ bestempelt. Via een literatuurstudie evalueren we de mogelijke legitimatiegronden voor het criminaliseren van drugs. Daarnaast onderzoeken we of drug rechercheurs behoefte hebben aan morele rechtvaardigingen die hun macht en professie legitimeren. Inzichten over de zelf-legitimiteit van ‘junior machthebbers’, zoals drug rechercheurs, zijn tot op heden erg schaars. Welke aannames en overtuigingen over drugs en de drugswereld zijn aanwezig bij drug rechercheurs, en welke zijn bepalend voor hun zelf-legitimiteit? Via discoursanalyse onderzoeken we het verband tussen de criminalisering van drugs op macroniveau en het microniveau van de zelf-legitimiteit. Die zelf-legitimiteit is een belangrijke maatschappelijke kwestie omdat drug rechercheurs de dagdagelijkse behoeders zijn van het repressieve discours t.o.v. drugs.

Methodologie

1. Literatuuronderzoek (rechtsfilosofisch, en het in kaart brengen van discoursen m.b.t. drugs).

2. Foucault-geïnspireerd etnografisch veldwerk.

3. Epistemische interviews.