Cannabis Social Clubs in België: een studie van organisaties die op een collectieve wijze een beperkte hoeveelheid cannabis produceren ten behoeve van het persoonlijk gebruik

Onderzoeksperiode

1 maart 2015 – 31 december 2018

Financiering

FWO

Onderzoeker

Mafalda PARDAL

Sleutelwoorden

Cannabisbeleid, Cannabis Social Clubs, collectieve cultivering, drugs

Abstract

Context and doelstelling van dit onderzoek

Ondanks het prohibitieve karakter van de internationale drugconventies (1961, 1971, 1988), blijft er een flexibele interpretatie mogelijk in het kader van de ontwikkeling van het nationale drugsbeleid. Deze flexibiliteit heeft diverse invullingen wat betreft het cannabisbeleid geïnduceerd: legalisering, decriminalisering, depenalisering. Het heeft onder andere ook geleid tot de oprichting van Cannabis Social Clubs. Cannabis Social Clubs (CSC's) zijn verenigingen zonder winstoogmerk die op een collectieve wijze een beperkte hoeveelheid cannabis produceren ten behoeve van het persoonlijk gebruik van hun volwassen leden.
Dit fenomeen breidt (inter)nationaal zich alsmaar verder uit, maar er is nog te weinig over geweten in de wetenschappelijke literatuur. Hoewel dit model meer en meer wordt bediscussieerd op internationale fora, is empirische data over hoe CSC’s georganiseerd en gestructureerd zijn, hoe CSC’s dagelijks functioneren of wie hun leden zijn heel beperkt.
Deze studie beoogt CSC’s te analyseren vanuit 3 dimensies:

  1. De structuur en organisatie van een CSC in België
  2. De socio-demografische kenmerken en patronen van druggebruik van de leden
  3. De cannabis geproduceerd in de CSC’s

Methodologie

Dit onderzoek is de eerste diepgaande empirische analyse van hoe het CSC-model functioneert in de praktijk. Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren, zullen volgende stappen worden ondernomen:

  • Literatuurstudie van internationale literatuur
  • Kwalitatieve interviews
  1. met internationale academische experts;
  2. met de leden van de raad van bestuur van elke CSC in België.
  • Analyse van zowel de interne documenten als de officiële websites van de clubs. Aanvullend een analyse van de Nederlandstalige en Franstalige mediaberichtgeving betreffende de clubs
  • Survey van alle leden van de CSC’s in België
  • Toxicologische analyse van cannabisplanten (deze analyse zal worden uitgevoerd door het labo van het Departement Toxicologie en Farmacologie, KU Leuven; Prof. Dr. J. Tytgat)

 

Valorisatie

  • Pardal, M., Rosario Q., Eliana Á., and Lorena Repetto. 2019. “Uruguayan Cannabis Social Clubs: From Activism to Dispensaries?” International Journal of Drug Policy 73: 49–57.

  • PARDAL, M. (2018e). Een inkijk in het leiderschap van Cannabis Social Clubs in België: criminelen, activisten, modelburgers? Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (8)3, 7-24.
  • PARDAL, M. (2018). Cannabis Social Clubs in Uruguay. Paper presented at the 13th Annual Conference of the International Society for the Study of Drug Policy, Paris (France), 22-24 May 2019.
  • PARDAL, M. (2018). Cannabis Social Clubs in Uruguay: from activism to dispensaries? Paper presented at the Five Years of Cannabis Regulation Congress, Montevideo (Uruguay), 10-12 December 2018.
  • PARDAL, M., & TIEBERGHIEN, J. (2018). Cannabis Social Clubs on YouTube: a qualitative content analysis. In: Korf, D., Fountain, J., & Potter, G. (Eds.), Evidence in European social drug research and drug policy, 81-95. Lengerich: Pabst Science Publishers.
  • PARDAL, M., & DECORTE, T. (2018). Cannabis use and supply patterns among Belgian Cannabis Social Club members. Journal of Drug Issues, 48(4), 689-709.
  • PARDAL, M. (2018d). A study of Cannabis Social Clubs in Belgium. Insights into the supply model, the movement, and its key actors (Dissertation).
  • PARDAL, M. (2018c). An analysis of Belgian Cannabis Social Clubs' supply practices: a shapeshifting model? International Journal of Drug Policy, 57, 32-41.
  • PARDAL, M., & BAWIN, F. (2018). The supply of cannabis for medical use through Cannabis Social Clubs in Belgium. Contemporary Drug Problems, 45(2), 127-145.
  • PARDAL, M. (2018b). "The difference is in the tomato at the end": understanding the motivations and practices of cannabis growers operating within Belgian Cannabis Social Clubs. International Journal of Drug Policy, 56, 21-29.
  • PARDAL, M. (2018a). The Belgian Cannabis Social Club landscape. Drugs & Alcohol Today, 18(2), 80-89.
  • PARDAL, M. (2017). A work in progress: understanding the development of the Cannabis Social Club model in Belgium and its current key features. Paper presented at the 2nd Lisbon Addictions Conference, Lisbon (Portugal), 23-26 October 2017.
  • PARDAL, M. & TIEBERGHIEN, J. (2017). Cannabis Social Clubs on Youtube: a qualitative content analysis. Paper presented at the 28th Annual Conference of the European Society for Social Drug Research, Lisbon (Portugal), 21-23 September 2017
  • BAWIN, F. & PARDAL, M. (2017). Supply of cannabis for medical use through cannabis social clubs: an analysis of Belgian practices. Paper presented at the 4th Contemporary Drug Problems conference, Helsinki (Finland), 23-25 August 2017.
  • PARDAL, M. & TIEBERGHIEN, J. (2017). An analysis of media framing of and by Cannabis Social Clubs in Belgium: making the news? Drugs: Education, Prevention and Policy, 24(4), 348–358.
  • PARDAL, M. (2017). “The difference is in the tomato at the end”: understanding the motivations and practices of cannabis growers operating within Belgian Cannabis Social Clubs. Paper presented at the 11th annual conference of the International Society for the Study of Drug Policy, Aarhus (Denmark), 17-19 May 2017.
  • PARDAL, M. (2017). Understanding Cannabis Social Clubs: a mixed methods approach. Poster presented at the 1st European Congress of Qualitative Inquiry, Leuven (Belgium), 7-9 February 2017.
  • DECORTE, T., & PARDAL, M. (2017). Cannabis Social Clubs in Europe: Prospects and limits. In: R. Colson, & H. Bergeron (Eds.). European Drug Policies: The ways of reform (285–299). New York: Routledge.
  • DECORTE, T., PARDAL, M., QUEIROLO, R., BOIDI, M. F., SANCHEZ, C., PARES, O. (2017). Regulating Cannabis Social Clubs: a comparative analysis of legal and self-regulatory practices in Spain, Belgium and Uruguay. International Journal of Drug Policy, 43(1), 44-56.
  • PARDAL, M. & TIEBERGHIEN, J. (2016). A decade of Cannabis Social Clubs in Belgium: hitting the headlines? Paper presented at the 27th annual conference of the European Society for Social Drug research, Frankfurt (Germany), 22-24 September 2016.
  • DECORTE, T., PARDAL, M., QUEIROLO, R., BOIDI, M.F., SANCHEZ, C. & PARES, O. (2016) How to regulate Cannabis Social Clubs: analyzing the experiences in Spain, Belgium and Uruguay. Paper presented at the 27th annual conference of the European Society for Social Drug research, Frankfurt (Germany), 22-24 September 2016.
  • PARDAL, M. (2016b). Cannabis social clubs in Belgium: growing in a legal haze?. In: Maillard, J. et al., (eds.), Crime and order, criminal justice experiences and desistance: today’s security issues (Vol. 4). Antwerpen: Maklu.
  • PARDAL, M. (2016). Problemen vermijden: hoe onderzoek te doen in een 'mijnenveld'. In: Decorte, T. and Zaitch, D. (eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp.582-583). Leuven: Acco.
  • PARDAL, M. (2016a) Cannabis Social Clubs through the lens of the drug user movement. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (6),2, 47-58.
  • PARDAL, M. (2016). Introduction to CSC's. Invited speaker at the 59th session of the United Nations Commission on Narcotic Drugs (Vienna), 17 March 2016.
  • PARDAL, M. (2015). Cannabis Social Clubs in Belgium: a study of the organization of collective cannabis cultivation for personal use and characteristics of Club members. Paper presented at the 4th GERN Doctoral Summer School on Crime, Deviance and Criminal Justice, Paris (France), 7-9 September 2015.
  • PARDAL, M. & DECORTE, T. (2015). Cannabis Social Clubs in Europe. Paper presented at the 26th annual conference of the European Society for Social Drug research, Glasgow (Scotland), 3-5 September 2015.