Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM II)

Onderzoeksperiode

1 januari 2010 - 31 december 2010

Financiering

Stad Antwerpen - SODA

Onderzoeker

Katrien JANSSEN

Sleutelwoorden

lokale monitor, etnografie, kwalitatief

Abstract

De tweede uitvoering van ADAM bouwt verder op de aanzet die werd gegeven door ADAM I in 2007. Dit monitoring systeem wil tegemoet komen aan een behoefte aan betrouwbare en relevante cijfers op lokaal niveau met het oog op een evidence-based lokaal drugsbeleid.

Doelstellingen

Via het monitoring systeem is het de bedoeling om op systematische, continue wijze lange-termijn data en informatie te verzamelen in verband met roesmiddelen en afhankelijkheidsproblemen. Hierbij richt de monitor zich op de gebruikers die (ten minste deels) verborgen blijven voor bestaande registratiesystemen van politie, justitie en hulpverlening. Het insiders perspectief staat centraal: de monitor wil achterhalen wat het gebruik kenmerkt en wat de problemen, noden en behoeften van de druggebruikers zijn. Een Alcohol en Drug Monitor voor de stad Antwerpen kan gegevens aanleveren om op het lokale niveau de prevalentie van gebruik en problematisch gebruik van roesmiddelen in te schatten. Deze gegevens maken het mogelijk om actuele ontwikkelingen en trends te signaleren, relaties tussen gebruikspatronen en gebruik van (of nood aan) hulpverlening te beschrijven en om risicogroepen en risicofactoren te identificeren. Als de monitor op regelmatige tijdstippen wordt uitgevoerd, kan dit vergelijkbare informatie opleveren over bepaalde doelgroepen over de tijd heen. Zodoende wordt een evidence-based lokaal beleid inzake preventie, harm reduction, hulpverlening en veiligheid blijvend geïnspireerd. Een permanente monitor laat tevens de follow-up van de effectiviteit en een analyse van de (on)bedoelde effecten van eerder genomen beleidsbeslissingen op lokaal niveau toe. Bij de tweede uitvoering van de ADAM wordt gefocust op trends en ontwikkelingen die zich mogelijk voordoen of voordeden in Antwerpen. Enerzijds wordt er gefocust op ontwikkelingen van het druggebruik en zijn bredere context. Anderzijds kan worden nagegaan wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn van genomen beleidsbeslissingen.

Methodologie

ADAM bestaat uit drie kwalitatieve onderdelen die elkaar wederzijds aanvullen:

  1. Open diepte-interviews met een panel bestaande uit 39 sleutelfiguren;
  2. veldwerk door ‘community fieldworkers’;
  3. etnografisch veldwerk door de onderzoeker zelf.

Valorisatie: publicaties en lezingen

  • DECORTE, T. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Tweede editie - resultaten 2010. Presentation at the Studienamiddag Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor II, Antwerpen, 18 mei 2011
  • DECORTE, T. & JANSSEN, K. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscéne in beeld. Resultaten 2010. Antwerpen: Stad Antwerpen. Eindrapport.