Schadelijke bedrijfspraktijken: Een casestudy van de opkomende legale cannabisindustrie

Onderzoeksperiode

15 november 2018- 14 november 2024

Financiering

Doctoraat Universiteit Gent

Onderzoeker

Marthe ONGENAERT

Sleutelwoorden

Cannabisindustrie- organisatiecriminaliteit- schadelijke bedrijfspraktijken

Abstract

Na de legalisering van cannabis in delen van de Verenigde Staten, Canada en Uruguay is het debat over de legalisering van cannabis aan de gang. Als deze ontwikkeling in Europa doorzet, heeft Europa het potentieel om de grootste cannabismarkt te worden. Deze wereldwijde trend van legalisatie van cannabis zorgt ervoor dat andere bedrijven de cannabismarkt als een groeiende industrie zien. Het heeft veel overeenkomsten met andere grote, commercieel gedreven industrieën en is vandaag de dag een winstgevend bedrijf. De markt wordt nauwlettend in de gaten gehouden door andere industrieën die de mogelijkheid hebben om hun markt uit te breiden door de legalisatie van zowel recreatieve als medische cannabis. De legalisatie van cannabis biedt kansen voor bedrijven, waaronder tabaks-, alcohol- en farmaceutische bedrijven die het potentieel van de investering zien.

Idealiter zou het reguleringsbeleid inzake cannabis gericht moeten zijn op het maximaliseren van de winst en het verlagen van de kosten die verbonden zijn aan een bepaald drugbeleid. Waarden, zoals de bescherming van de volksgezondheid, spelen een legitieme rol bij het bepalen van een aanpak. Er kan worden gesteld dat private organisaties commerciële belangen hebben en niet zozeer schadelijk gebruik voorkomen.

Bij het bestuderen van dit fenomeen worden twee disciplines gecombineerd. Er wordt zowel een criminologisch als een economisch perspectief gebruikt. Criminologische kaders, die wanpraktijken door bedrijven onderzoeken, kunnen verklaren waarom grote bedrijven of industrieën schadelijk gedrag vertonen. Bedrijfsorganisaties handelen binnen een structuur van een ontwikkelde kapitalistische samenleving en in een cultuur van onderlinge concurrentie, waarbij motivaties, kansen en rationalisaties voor wanpraktijken kunnen worden gecreëerd. Naast deze criminologische modellen kunnen economische theorieën worden toegepast om te verklaren waarom, binnen een specifieke economische context, industrieën zoals de tabaks-, alcohol- en farmaceutische bedrijven een cultuur ontwikkelen die ontvankelijk is voor wangedrag van bedrijven.

Methodologie

Het onderzoek heeft een kwalitatief onderzoeksopzet als uitgangspunt. Dit doctoraatsonderzoek heeft tot doel de opkomende legale cannabisindustrie als een case te beschouwen. Aan de hand van een literatuurstudie en op basis van de bevindingen over de praktijken van de alcohol-, tabaks- en farmaceutische industrie is het de bedoeling om na te gaan of dezelfde praktijken zullen voorkomen binnen de cannabisindustrie. Er is besloten om een verkennend sectoronderzoek uit te voeren in combinatie met een casestudy van geselecteerde bedrijven binnen de cannabissector.

Fasen dataverzameling:

  • Online & documentonderzoek
  • Participatieve observatie
  • Diepte- interviews