Medewerkers

Tom DecorteTom Decorte

Prof. Dr. Tom Decorte (°26/08/1969) is licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1992) en tevens geaggregeerde voor het HSO en HOKT in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1993). Hij studeerde ook theaterwetenschappen en behaalde het Bijzonder Diploma in de Sociale en Culturele Antropologie (KUL, 1994).

Van 1 november 1992 tot 31 december 1998 was Tom Decorte verbonden aan de Onderzoeksgroep Politionele en Gerechtelijke Organisatie (o.l.v. Prof. Dr. Em. Lode Van Outrive), bij de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie aan de K.U.Leuven, aanvankelijk als onderwijsassistent en nadien als voltijds wetenschappelijk medewerker. Van 1 januari 1996 tot 31 december 1998 werkte hij op basis van een FWO-beurs aan een ethnografisch onderzoek bij cocaïnegebruikers in Antwerpen, dat later de basis vormde voor een doctoraal proefschrift in de criminologische wetenschappen met als titel 'Informal control mechanisms among cocaine and crack users in the metropolitan area of Antwerp (Belgium)' (KUL, 1999). Promotoren waren Prof. Dr. Em. Lode van Outrive en Prof. Dr. Joris Casselman. Hij volgde gespecialiseerde opleidingen inzake drugsonderzoek in Zürich (European Addiction Training Institute, 1996) en Aarhus (Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1998).

Sedert 1 oktober 2000 is Tom Decorte benoemd als professor in het vakgebied Criminologie bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. In september 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op, een onderzoeksgroep die zich richt op het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en –handel, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie én een maatschappelijk engagement. Naast een actieve deelname aan Europese en internationale netwerken, verzorgt Professor Decorte geregeld lezingen omtrent de drugproblematiek op nationale en internationale congressen, gastlezingen aan diverse (Vlaamse) universiteiten, en spreekbeurten voor scholen en andere organisaties.

Momenteel is hij aangeduid als lesgever voor de vakken 'Kwalitatieve methoden in de criminologie' (2de bachelor), ‘Drugsfenomenen’ (3de bachelor, partim),  ‘Bijzondere vraagstukken: drugsbeleid’ (Master, partim) en 'Bijzondere vraagstukken: Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling I en II' (3de bachelor en Master), alsook voor vier opleidingsonderdelen van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in de Criminologie en de SLO Rechten: 'Vakdidactiek I', ‘Vakdidactiek II’, 'Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen' (partim), en de 'Stage’.

Hier vind je een overzicht van zijn publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 69 62
Tom.Decorte@UGent.be

Charlotte De Kock

Charlotte De Kock bouwde het voorbije decennium consequent aan een onderzoekstraditie die op de migratie-drugs nexus focust. Ze publiceerde uitvoerig in dit domein en voert ook regelmatig internationale peer-reviews uit. Die onderzoekstraditie werd in Vlaanderen ingezet door onder meer het ZEMIV (2008) en PADUMI (2016) onderzoeksproject waarin prof. Derluyn en prof. Decorte het voortouw namen. Charlotte doctoreerde met het proefschrift ‘Equitable substance use treatment for migrants and ethnic minorities’.

MATREMI (2020), ACCESS (2022), DrugInt (2023-2025) en ‘Recovery capital among refugees’ (2023-2028), werden ontworpen en uitgevoerd door Charlotte De Kock in nauwe samenwerking met UGent collega’s. Charlotte werkte onder meer met fondsen van het Federaal Wetenschapsbeleid, Fedasil en het Europees Drugs- en Asielagentschap aan zowel fundamenteel, praktijk- als beleidsgericht onderzoek. Zo ronde ze in 2023 twee onderzoeksprojecten af naar professionele druggerelateerde noden in de Europese (EMCDDA & EUAA, 2023) en in de Belgische opvangsetting (DrugInt).

Charlotte was voorzitter van de Diversiteitscommissie van de Faculteit Recht & Criminologie van 2018 tot 2023. Ze is sinds 2018 actief bestuurslid van het Europees Xchange preventieplatform (EMCDDA) en is lid van de wetenschappelijk commissie van the European Society for Prevention Research (EUSPR) en Lisbon Addictions.

Momenteel doet Charlotte onderzoek naar mensensmokkel en -handel bij Myria (Federaal migratiecentrum). Zij blijft verbonden aan Universiteit Gent als academisch consulent voor onder meer de opvolging van het DrugInt 2.0 project en zet in 2025-2026 haar onderzoek aan UGent verder in het kader van een FWO postdoc onderzoeksproject naar sociaal herstelkapitaal bij personen met een vluchtachtergrond.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. 

Contact

Charlotte.Dekock@UGent.be

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/charlotte-de-kock-30818152/

Twitter: https://twitter.com/charlotte_kock

Herman WolfHerman Wolf

Herman Wolf (°02/06/1961) is geaggregeerde in Nederlands, Engels en Geschiedenis voor het LSO (Pius X, 1985) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2004). Als eindverhandeling voerde hij een onderzoek naar de meerwaarde van publieke en private samenwerkingsverbanden i.f.v. tewerkstellingsprojecten voor moeilijk inzetbare werkzoekenden. Daarnaast is hij schrijver van fictie en non-fictie.

Wolf heeft ruime ervaring in het werkveld. Aanvankelijk werkte hij als stafmedewerker voor de Sleutel vzw en bouwde hij mee de laagdrempelige werking voor druggebruikers in Antwerpen uit. In diezelfde periode stond hij aan de wieg van het georganiseerde straathoekwerk in Vlaanderen en Brussel als mede-oprichter en coördinator van Vlastrov vzw (Vlaams straathoekwerk Overleg). Daarna coördineerde hij voor JeS vzw de opstart en de activiteiten van het grootstedelijk jeugdcentrum De Branderij in Borgerhout. Vervolgens richtte hij Instant A op, een publiek-private arbeidsbemiddelaar voor kansengroepen, waarvan hij tien jaar directeur was. In een daaropvolgende periode bekleedde hij als afgevaardigd bestuurder een intermediaire functie binnen het volwassenenonderwijs.

 Momenteel is Herman Wolf naast praktijkassistent van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht al een aantal jaren actief als praktijkdocent aan de Karel de Grote-hogeschool bij de opleiding Sociaal Werk.

Criminologisch relevante creaties:

  • SMACK! (theaterstuk, Fakkeltheater Antwerpen (1993), Théâtre de Poche Brussel (1994));
  • Drugs en Gebruik –duidelijke antwoorden op uw vragen (co-auteur, Icarus/Standaard uitgeverij, 1994, 1995, 1998);
  • Straathoekwerk: een algemene inleiding (Standaard uitgeverij, 1997);
  • Gettoblaster! (co-auteur, Manteau, 1999);
  • Het spanningsveld bij de aanpak van de criminaliteit in steden: over vertrouwensagenten en straathoekwerkers met een wapenstok (Panopticon, 1999)
  • GHB! (toneelstuk, Raamtheater Antwerpen, 2005)
  • Mijn land!Mijn land! De Chocoprince van Tsuide (toneelstuk, ’t Arsenaal Mechelen, 2013)

Contact

+32 (0)9 264 84 63

Marthe Ongenaert

Marthe Ongenaert

Marthe Ongenaert (°07/09/1996) behaalde in 2018 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen met grote onderscheiding. In het kader van haar masterproef voerde zij een exploratief onderzoek naar de informele en illegale tewerkstelling van asielzoekers in Vlaanderen.

Sinds 2018 werkt Marthe als onderwijsassistente van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Ze is betrokken bij de vakken kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, drugsfenomenen, drugbeleid en kritische criminologie.

Ze werkt aan haar doctoraat dat focust op schadelijke bedrijfspraktijken binnen de opkomende legale cannabisindustrie.

Contact

+32 (0)9 264 84 63

Mafalda Pardal

Mafalda Pardal

Mafalda Pardal (°30/09/1987) is een FWO-postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), waar ze momenteel onderzoekt of en hoe de introductie van een legale cannabismarkt in Uruguay de illegale markt in die regio heeft beïnvloed. Ze behaalde een doctoraat in de criminologie aan de Universiteit van Gent in 2018. De laatste jaren is haar onderzoek gericht op de studie van het fenomeen van Cannabis Social Clubs in België en in andere Europese landen. Ze was gastonderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Uruguay (2018). In 2020-21 coördineerde ze een door Belspo gefinancierd onderzoeksproject over het niet-medisch gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen bij jongvolwassenen in België (YOUTH-PUMED). 

Ze behaalde in 2018 haar doctoraat in de criminologie aan de Universiteit Gent, en heeft een M.Sc. in Criminologie (cum laude) van de Katholieke Universiteit Leuven (België), evenals een B.A. in Rechten van de Universiteit van Coimbra (Portugal).

Dr. Mafalda Pardal gaf les in 'kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken in de criminologie' (2de bachelor) en 'Selected issues: drug policy' (Master). Ze heeft gastcolleges gegeven over druggerelateerde onderwerpen in België en in het buitenland.

Momenteel is ze actief als senior analyst bij RAND Europe.

Hier vindt u een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van de UGent. De volledige tekst van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 50
Mafalda.Pardal@UGent.be

Frédérique BawinFrédérique Bawin

Frédérique Bawin (°27/11/1992) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met de grootste onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze exploratief onderzoek naar environmental justice in België.

Van 2015 tot 2020 was ze actief als doctoraatsstudente bij het ISD. Ze bereidde een proefschrift voor rond het thema medicinale cannabis. Dit docotoraatsonderzoek belichtte het zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de gebruikersprofielen en patronen van gebruik om gezondheidsredenen. Frédérique verdedigde haar doctoraatsproefschrift succesvol op 13 januari 2020.

Sinds 2020 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan het ISD. Van 2020 tot 2021 werkte ze als hoofdonderzoeker op het onderzoeksproject Jeugdpercepties bij recreatief of niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie (YOUTH-PUMED). Sinds september 2021 voerde ze onderzoek naar de markt- en winstanalyse van de illegale teelt en handel van cannabis binnenshuis (MARCANT).

Frédérique was aangesteld als deeltijds gastprofessor aan de faculteit Recht en Criminologie voor de vakgebieden Kwalitatieve criminologische methoden en technieken en Selected Issues: Drug Policy.

Momenteel is Frédérique als onbezoldigd postdoctoraal medewerker verbonden aan het ISD. 

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51