GRACE: Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement

logo GRACEGRACE (Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement) is een onderzoeksproject dat ontstond uit overleg tussen de Universiteit Gent en de Lokale Politie van Gent. Uit de gesprekken tussen Prof. dr. Marc Cools, Mathias Desmet, Kim Covent, Frederik Van Belle en Wim Van Hulle kwam het gebrek aan samenwerking tussen verschillende instellingen en personen die werken rond kunst- en erfgoedcriminaliteit als een prangend probleem naar voren. Wij menen dat een expertisecentrum inzake kunstcriminaliteit zal bijdragen tot de kennis over kunst- en erfgoedcriminaliteit, maar ook kan fungeren als een ontmoetingspunt van verschillende relevante sectoren.

We willen dus in de eerste plaats een expertisecentrum zijn dat zich richt op het verzamelen en verspreiden van informatie. GRACE kan niet alleen een informatieverspreider zijn onder haar leden, maar zal uiteindelijk ook een aanspreekpunt worden voor externe partijen die informatie of expertise nodig hebben. We kunnen dit doen door middel van publicaties en studiedagen/colloquia.

Ten tweede zal GRACE ook een platform zijn waar mensen uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten, zowel op vergaderingen als georganiseerde evenementen, om contacten te leggen en informatie uit te wisselen over kunst- en erfgoedcriminaliteit. We hebben gemerkt dat heel wat collega’s en instellingen daarrond werken, maar dat ze elkaars werk vaak niet kennen en daarom geen informatie kunnen uitwisselen, geen samenwerkingsverbanden kunnen opzetten en elkaar niet op bepaalde behoeften kunnen wijzen. GRACE zal een kruispunt zijn voor deze ontmoetingen en een katalysator voor toekomstige samenwerking. Het expertisecentrum kan op haar eigen manier bijdragen aan de bestrijding van misdrijven betreffende kunst en cultureel erfgoed. In het licht van deze doelstellingen bestaat GRACE hoofdzakelijk uit leden uit de academische wereld, de lokale en federale politie en de culturele sector.

Contact:  GRACE.artcrime@hotmail.com