Doctoraatsonderzoek belicht obstakels rond migrantenbijdrage aan het gastland

(12-03-2024) Wat verhindert migranten om bij te dragen aan hun gastland? Doctoranda Roos-Marie van den Bogaard formuleert met haar onderzoek een antwoord op de vraag van de Speciale VN-Rapporteur voor de Mensenrechten van migranten.

Wat belemmert migranten om bij te dragen aan hun gastland? Dat was de vraag van de Speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten van migranten. Roos-Marie van den Bogaard formuleerde met haar onderzoek een antwoord op deze vraag voor de Belgische context met betrekking tot vluchtelingen.

De bevindingen van haar onderzoek werden herschreven in de vorm van een VN-inzending, als input voor het komende "Report on Revisiting migrants' contributions from a human rights-based approach: a discussion on facilitating and hindering factors". De inzending concentreert zich op huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid en somt de belangrijkste obstakels op voor personen met een internationale beschermingsstatus in deze drie levensdomeinen.

Huisvesting
Het ontbreken van institutionele structuren om de overgang van opvang naar individuele huisvesting te vergemakkelijken en de beperkte toegang tot sociale huisvesting zijn zorgwekkende lacunes die het integratieproces van vluchtelingen bemoeilijken. 

Onderwijs
De discontinuïteit in het onderwijstraject als gevolg van verhuizingen tijdens de asielprocedure kan de educatieve vooruitgang van kinderen vertragen. Daarnaast vormt de taalbarrière ook een belangrijk obstakel. Een meer pragmatische benadering van het leren van talen en een positievere houding tegenover meertaligheid kan het leren van studenten met een migratieachtergrond verbeteren en hun psychosociale welzijn positief beïnvloeden.

Arbeidsmarkt
Taalvereisten vormen een groot obstakel voor migranten om aan het werk te gaan. Daarnaast blijkt de Belgische arbeidsmarkt gevoelig te zijn voor discriminatie waardoor het nog moeilijker wordt om economisch actief te worden in België.

De inzending maakt deel uit van het REFUFAM-project "Van beleidskloven naar beleidsinnovaties. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families", een BRAIN-be 2.0 project gefinancierd door Belspo en uitgevoerd door Hogeschool Odisee, Université Catholique de Louvain (UCL) en Universiteit Gent.

Lees het volledig rapport: VN-inzending