Over de vakgroep

De vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht behoort tot de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.

De voormalige vakgroepen Europees Recht, Publiekrecht en Internationaal Publiekrecht zijn op 1 oktober 2014 geïntegreerd in 1 vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht.

Onze vakgroep heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken op gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Wij verzorgen opleidingsonderdelen in de Bachelor- en Masteropleiding in de Rechten, de Manama MSc in Maritime Science en begeleiden het juridisch schrijven en de masterproeven.

Vakgroepvoorzitter is Prof. dr. Geert Van Hoorick.