Human Rights @ De Krook

Onderzoekers van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,… en met de bezoekers van de bibliotheek.

Human Rights @ De KrookZowel in onze samenleving als elders staan mensenrechten blijvend onder druk. Dit bevestigt niet alleen hun belang als onderwerp van degelijk onderzoek maar het bewijst ook de noodzaak om de bevindingen uit dit onderzoek te bespreken buiten de muren van de universiteit.

Met de lezingenreeks HumanRights@DeKrook maken we van deze nood een deugd. Onderzoekers van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,… en met de bezoekers van de bibliotheek. Deze avonden bieden de gelegenheid om samen na te denken over de betekenis van mensenrechten in onze huidige samenleving.

Herbeleef de voorgaande edities van Human Rights @ De Krook online via

Programma 2020