Privacyverklaring - Inschrijving nieuwsbrief

We hechten belang aan uw privacy. Onderstaande tekst vertelt u welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk informeren we u wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u gericht op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten van Universiteit Gent en partners in De Krook.

 

Verzamelde gegevens

Bij inschrijving op de nieuwsbrief registreren wij steeds enkel uw mailadres. 

 

Opslag en verwerking

De gegevens worden opgeslagen op de server van Universiteit Gent en kunnen worden ingezien en bewerkt door communicatiepersoneel van Universiteit Gent. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegeven waarover wij beschikken.
Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Universiteit Gent. Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door aan  derden.

 

Uw rechten

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:

·         Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt

·         Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

·         Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

·         Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens.

·         Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken

·         Recht op overdraagbaarheid

·         Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering

·         Recht op beperking van verwerking

 

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres: diederik.vaneetvelde@ugent.be

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

Universiteit Gent in De Krook