Samenwerken

Quadruple Helix

De UGent stimuleert samenwerking in De Krook tussen alle actoren van de quadruple helix:

  • de burger
  • het beleid
  • de industrie
  • de academische wereld

Groepen in De Krook

In De Krook zijn een aantal belangrijke actoren permanent vertegenwoordigd:

 

Contactpersoon