Wat kunnen wij voor uw konijn, knaagdier of fret doen?

U kan bij de Afdeling voor Vogels, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende Dieren en Proefdieren terecht voor verschillende onderzoeken en ingrepen bij konijnen, knaagdieren en fretten.

 • Preventieve zorg
 • Advies in verband met huisvesting, gezondheidszorg, voeding en kweek
 • Jaarlijkse vaccinatie waarbij het dier eerst grondig nagekeken wordt
 • Tandheelkundige zorg
 • Diagnose en medische begeleiding bij ziekten
 • Operatieve ingrepen
 • Orthopedie (in samenwerking met de Dienst Heelkunde van de Kleine Huisdieren)
 • Alle ingrepen aan weke delen, zoals tumoren, ogen en buik-chirurgie (waaronder ook sterilisaties en castraties) (in samenwerking met de Dienst Heelkunde van de Kleine Huisdieren)
 • Radiologie, CT, MRI en echo worden uitgevoerd op de Dienst Medische Beeldvorming van de Kleine Huisdieren   aan de Faculteit Diergeneeskunde
 • Laboratoriumonderzoek: een eigen labo voor bloedonderzoek en diagnostiek van infectieuze ziekten is voorhanden
 • Intensive care
 • Voor ernstig zieke patiënten beschikken we over een hospitalisatieruimte voor infuustoediening, pijnbestrijding,
  etc.