Wat kunnen wij voor uw vogels, duiven en hobbypluimvee doen?

U kan bij de Afdeling voor Vogels, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende Dieren en Proefdieren terecht voor verschillende onderzoeken en ingrepen bij duiven, papegaaien en parkieten, zangvogels, kippen en ander pluimvee, roofvogels, watervogels, loopvogels, ....

 

 • Preventieve zorg
 • Advies in verband met huisvesting, gezondheidszorg, voeding en kweek
 • Nagel- en bekverzorging
 • Vaccinaties van vb. hobbypluimvee, kanaries en duiven
 • Ingangscontrole vb. PBFD, Chlamydia, Polyoma, KDS
 • Mestcontrole paratyphus bij duiven
 • Parasitologisch mestonderzoek
 • Identificatie: chippen
 • Diagnose en medische begeleiding bij ziekten
 • Jaarlijkse controle
 • Advies in verband met gezondheidszorg vb. vaccinties, voeding en gedrag
 • Geslachtsbepaling: via DNA of endoscopie
 • Operatieve ingrepen
 • Orthopedie en alle ingrepen aan weke delen, zoals tumoren en buik chirurgie
 • Radiologie, CT, MRI en echo worden uitgevoerd op de Dienst Medische Beeldvorming van de Kleine Huisdieren   aan de Faculteit Diergeneeskunde
 • Endoscopie
 • Laboratoriumonderzoek: een eigen labo voor bloedonderzoek en diagnostiek van infectieuze ziekten is voorhanden
 • Intensive care
 • Voor ernstig zieke patiënten beschikken we over over een hospitalisatieruimte voorzien van warmtekooien en medische zuurstof, alsook infrastructuur voor infuustoediening, pijnbestrijding, etc.
 • Alle soorten vogels kunnen onder optimale omstandigheden gehospitaliseerd worden