Kliniek interne geneeskunde herkauwers

Contact

Telefoon kliniek/spoed: +32 498 78 97 24
Telefoon secretariaat/facturatie (8-17u, geen feestdagen): +32 9 264 76 07
Adres: Salisburylaan 133 - ingang 9 - 9820 Merelbeke - België
Contacteer ons via mail

Gelieve altijd een afspraak op voorhand te maken. De klinieken volgen alle richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van het virus. We rekenen op uw begrip voor deze uitzonderlijke doch noodzakelijke maatregelen.

Veuillez toujours prendre rendez-vous à l'avance. Toutes nos cliniques suivent les mesures de prévention nécessaires afin de diminuer la dissémination du Coronavirus. Nous comptons sur votre compréhension pour ses mesures exceptionnelles mais nécessaires.

Behandeling individuele dier

De kliniek interne geneeskunde herkauwers is 24/24u en 7/7 dagen geopend voor onderzoek en behandeling van het individuele dier.

Verscheidene soorten van herkauwers zoals melk- of dikbilrunderen, schapen, geiten, lama's, alpaca's, kamelen,....enz. kunnen ten alle tijde in de kliniek aangeboden worden. Gespecialiseerd onderzoek zoals echografie, endoscopie, specifiek bloedonderzoek (wordt ter plaatse uitgevoerd), enz. wordt aangeboden en uitgevoerd door gespecialiseerde dierenartsen.

De dierenkliniek herkauwers verzorgt jaarlijks meer dan honderden dieren met problemen zoals:

  • diarree
  • koliek (vb: lebmaagdilatatie, caecumtympanie, TRP,...)
  • urinewegproblemen (vb: urethraobstructie)
  • ademhalingsstoornissen
  • plots uit de melk vallen
  • huidproblemen (vb: schurft, schimmels, fotodermatitis...)
  • spierproblemen (stijve gang)
  • leverproblemen
  • zenuwsymptomen
  • intensieve verzorging

Bedrijfsbezoeken

De kliniek voor herkauwers biedt aan dierenartsen en veehouders de mogelijkheid tot het uitvoeren van een bedrijfsbezoek op het gebied van respiratoire, gastro-intestinale en urinaire afwijkingen. Deze bedrijfsbezoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde dierenartsen van de Respi Group en kunnen ook uitgevoerd worden in samenwerking met andere vakgroepen of instellingen indien een multidisciplinaire aanpak nodig is.

Voor specifieke inlichtingen over deze dienstverlening neemt u het best contact op met Prof. dr. Bart Pardon.