IVF labo (RBU)

In vitro fertilisatie (IVF of proefbuisbevruchting)

Bij de productie van "proefbuiskalfjes" wordt uitgegaan van onrijpe eicellen die afkomstig zijn van geslachte runderen.

  1. De eierstokken van geslachte runderen worden binnen 4 uur na het slachten naar het IVF-laboratorium getransporteerd.
  2. De follikels (eiblaasjes) die zich op het oppervlak van de eierstokken bevinden, worden leeggezogen met een spuit.
  3. De onrijpe eicellen die zich in het verzamelde follikelvocht bevinden worden in een petrischaaltje opgezocht. Per eierstok kunnen 4 tot 6 geschikte eicellen verzameld worden.
  4. Na één dag rijpen in de broedstoof kunnen ze bevrucht worden. Voor de bevruchting wordt diepvriessperma van een stier gebruikt. Het levend sperma kan gescheiden worden van het dode sperma en wordt toegevoegd aan de rijpe eicellen.
  5. Eén dag later worden de bevruchte eicellen ontdaan van de omgevende cellen en het overtollige sperma.
  6. De bevruchte eicellen worden vervolgens in cultuurmedium gebracht en verder gekweekt tot ze ongeveer 7 dagen oud zijn (overplantbaar embryo zoals morula (32-64 cellen) of blastocyst (120 cellen)).
  7. Ze kunnen dan eventueel overgeplant worden in de baarmoeder van een draagkoe.

IVF kan zelfs toegepast worden om nog nakomelingen te bekomen van hoogwaardige koeien die geslacht moeten worden (bv. na een beenbreuk).

 

 

21716_PTV_BB_1905_innovatie & onderzoek_Van eicel tot proefbuiskalfje from PlattelandsTv on Vimeo.