Clawcare

Studenten

Het ClawCare team focust zich voornamelijk op de opleiding van de laatste jaars studenten diergeneeskunde optie herkauwers. Er zijn altijd 2 laatstejaarsstudenten mee aanwezig tijdens de klauwverzorging om de theorie om te zetten in de praktijk. Zij leren zo de basishandelingen van het klauwverzorgen in een realistische omgeving. Bij bedrijfsbezoeken zijn telkens 1 of 2 studenten aanwezig om te helpen met data collectie, maar ook om de communicatieve kant van het vak rundveedierenarts te leren. Bij deze bezoeken worden ze niet alleen geconfronteerd met het bedrijf en de te behandelen dieren maar ook met het belang van een goede dataverzameling en -verwerking.

Veehouders en personeel melkveebedrijven

Opleidingen klauwverzorging van 1-op-1 tot groepen van maximaal 6-8 deelnemers. Altijd een voorafgaande theoretische basis gevolgd door een praktische aanpak met slachthuisklauwen en/of levende dieren op een bedrijf. Dit gebeurt onder begeleiding van een erkende instructeur (Nederlandse klauwverzorgingsschool, Dairy Training Center in Oenkerk) actief op internationaal niveau.

Bij gebruik van slachthuisklauwen wordt als locatie voorkeur gegeven aan de Faculteit Diergeneeskunde in het kader van bioveiligheid en de beschikbaarheid van materiaal.

Naast praktische opleidingen klauwverzorging kan ook beroep gedaan worden op de expertise van het ClawCare team voor het opstellen van een bedrijfsspecifiek klauwgezondheidsplan op (grotere) melkveebedrijven waar gewerkt wordt met personeel. Het personeel wordt hierbij getraind in de klauwverzorging en alles wat daarmee te maken heeft en er worden bedrijfsspecifieke protocollen uitgewerkt. Het personeel wordt ook getraind hoe deze protocollen in de praktijk toe te passen.  

Klauwverzorgers/rundvee pedicures

  • Professionele opleidingen voor zij die professioneel klauwverzorger willen worden. Breed ondersteunde opleiding met een gezonde mix van theorie en praktijk. Basisniveau praktisch klauwverzorgen vereist.
  • Voor ervaren klauwverzorgers kunnen gespecialiseerde cursussen georganiseerd worden.
  • Voor mensen die professioneel klauwverzorger willen worden, zal deze cursus worden uitgebreid met een module bedrijfsvoering.

Dierenartsen

Van praktische klauwverzorging, chirurgie tot bedrijfsbrede aanpak van kreupelheidsproblematiek en het aanpakken van klauwaandoeningen, begeleiding en coaching.

  • Coaching en opleiding van dierenartsenpraktijken bij het opstellen van een klauwgezondheidcontroleplan voor hun klanten melkveebedrijven
  • Bijscholingen in geavanceerde chirurgie
  • Bijscholing en training in de preventieve en curatieve klauwverzorging
  • Trainingen op vlak van data verzameling en verwerking voor interpretatie om duidelijk advies te geven aan hun klanten.

Bedrijven

Studiedagen voor farmaceutische firma’s, voederfirma’s, KI-organisaties, verdelers van klauwverzorgingsmateriaal => bijspijkeren van kennis over kreupelheid en klauwgezondheid bij melkvee.