Interne geneeskunde paard en herkauwers

Bacheloropleidingen

  • Pathofysiologie en Klinische Chemie (3e bachelor)

Masteropleidingen

  • Propedeutica Grote Huisdieren (1e Master)
  • Ziektenleer Grote Huisdieren (2e Master)
  • Aanvulling in Geneeskundige Ziektenleer van de Grote Huisdieren (2e Master)
  • Kliniek Inwendige Ziekten Paard (3e Master)
  • Kliniek Inwendige Ziekten Rund (3e Master)

Postacademisch onderwijs

Academie voor Diergeneeskunde

Zowel professoren, diplomates en assistenten van dit team verlenen jaarlijks hun medewerking aan verschillende opleidingen georganiseerd binnen  de Academie voor Diergeneeskunde.

Internships

Deze teams geven jaarlijks een opleiding en begeleiding van dierenartsen die kiezen voor de optie "Interne Geneeskunde" binnen het equine en bovine internship programme.

Residencies

Om de 4 jaar worden door deze teams vacatures uitgeschreven voor een dierenarts die een doorgedreven opleiding in Equine Internal Medicine wil volgen. Deze opleidingen leiden tot het mogen deelnemen aan de examens om uiteindelijk een Diplomate titel te krijgen:

  • ECEIM of specialist in equine internal medicine (supervisors: Prof. Dr. Gunther van Loon, Ellen Paulussen, Alexander Dufourni)
  • ECBHM of specialist in Bovine and Health Management (supervisor: Prof. Dr. Bart Pardon)