Varkensgezondheidzorg

Lessen

Het theoretisch en klinisch onderwijs gebeurt in verschillende studiejaren van de opleiding diergeneeskunde. Er worden lessen verzorgd voor verschillende opleidingsonderdelen in de Bachelor jaren waaronder stalklimaat, dierenhuisvesting en veterinaire volksgezondheid, en in de Master jaren waaronder voortplanting, bedrijfsdiergeneeskunde en dierlijke productie varken.

Studiegids

1e bachelor
2de bachelor
2de master

Oud curriculum

Nieuw curriculum

3de master

Algemene info optie varken

https://studiekiezer.ugent.be/master-of-veterinary-medicine-in-de-diergeneeskunde-varken-pluimvee-en-konijn/2021

Oud curriculum

Nieuw curriculum

Vakdierenarts varken Coördinatie van de Europees geaccrediteerde opleiding Vakdierenarts Varken (specialisatie voor dierenartsen in varkensgezondheidszorg, 2 jaar durende opleiding).
Academie voor Diergeneeskunde

Coördinator van het postacademisch onderwijs varken voor de Academie voor Diergeneeskunde, inclusief coördinator van de Europees erkende opleiding “Vakdierenarts varken” (30 ECTS)

https://acvetmed.ugent.be/programma/varken

 

Begeleiding en practica

Het team staat in voor de begeleiding van Masterproeven en er worden demonstratielessen en practica verzorgd voor zowel studenten diergeneeskunde (UGent) als voor niet-dierenarts studenten (biowetenschappen, dierenzorg). Het team coördineert de afstudeerrichting optie varken, pluimvee, konijn en aquacultuur in de 3de Master diergeneeskunde.

Residency programma voor de European College of Porcine Health Management (ECPHM)

Het team varkensgezondheidzorg biedt ook, als enige plaats in België, een residency aan voor de ECPHM. Dit is één van de verschillende specialist colleges van de Europese Raad voor Diergeneeskunde Specialisatie. Deze programma’s houden een 3-jaar durende training in (klinische training, onderzoek) met een EQF niveau van 8 (hoogste niveau in Europa, gelijkaardig aan PhD) voor dierenartsen. Na deze training kan het Europese examen afgelegd worden en kan de resident een Europese Specialist in varkensgezondheidzorg worden.

 

piglets